Enquire Search
Oslotech väljer SWG:s lösningar kring BIM och digitala tvillingar vid digitalisering av Forskningsparken.

Oslotech väljer SWG:s lösningar kring BIM och digitala tvillingar vid digitalisering av Oslo Science Park/Forskningsparken

SWG har fått i uppdrag att implementera en ny lösning för att hantera byggnadsinformation samt att digitalisera Oslotechs fastighetsbestånd i Oslo Science Park/Forskningsparken i Oslo som består av 8 byggnader på total 60 000 kvm. Ambitionen är att arbeta med digitala tvillingar och få kontroll på areor, hyreskontrakt och underhållsobjekt där BIM-modellen blir master för den byggda miljön.

Under våren genomfördes ett pilotprojekt där ett urval av byggnaderna i Oslo Science Park/Forskningsparken digitaliserats samt systemlösningen FM Access och Asset+ utvärderades. Nu väljer Oslotech att gå vidare och digitalisera hela beståndet för att få kompletta BIM-modeller av byggnaderna. BIM-modeller för A och Brand tas fram och uppdraget kring brand genomförs i samarbete med SWG:s systerbolag Symetri där lösningen BIM Fire Tools används.

Ingar Madsen, eiendomsdirektør, Oslotech säger:

-Vi har behov av att få kontroll på areor, hyreskontrakt och olika typer av underhållsobjekt. Med digitala tvillingar och SWG:s kunskap om digitalisering, BIM och branschens standardformat känns det som vi är i trygga händer. Vi går nu över till att BIM-modellen är master vilket innebär att vi själva enklare kan ajourhålla vad som händer i våra byggnader men att vi också kommer direkt kunna använda det våra projektörer ritar åt oss istället för att som tidigare jobba med olika exporter, importer och rita om.

I FM Access kommer vi även att kunna addera till byggnadsinformation som inte behöver ligga i BIM-modellen, som t ex information om hyresgäster, areaklasser, städ med mera.

Långsiktig lösning

Genom avtalet med SWG säkerställer Oslotech en långsiktig lösning för att hantera och ajourhålla byggnadsinformation som ritningar, BIM-modeller, data, underhållsobjekt samt teknisk dokumentation via det grafiska verksamhetsstödet FM Access. Dessutom används Asset+ för att knyta samman byggnadsinformation mellan byggprojekt och FM Access vilket förenklar informationshanteringen ur ett livscykelperspektiv. På så sätt blir informationen tillgänglig för de dagliga processerna i förvaltningsskedet.

Inom kort kommer även BIM-modeller för tekniska installationer läsas in. Då kommer underhållsobjekt från BIM-modeller för t ex el-, ventilation- och vattensystem kunna hanteras i den nya lösningen hos Oslotech.

 

Exempel på hur BIM-modellen nyttjas i FM Access:

Vy från FM Access med BIM-modell för A och Brand tända med samtliga brandskyddsrelaterade objekt sökbara och visade i 3D.

Vy från FM Access med BIM-modell för A och Brand tända med samtliga brandskyddsrelaterade objekt sökbara och visade i 3D.

 

 

 

Vy från FM Access med arkitekt-modell tänd med egenskaper på rumsobjekt

Vy från FM Access med arkitekt-modell tänd med egenskaper på rumsobjekt.

 

 

Vy från FM Access med intelligent 2D-vy tänd med egenskaper om hyresgäster

Vy från FM Access med intelligent 2D-vy tänd med egenskaper om hyresgäster.

 

 

FM Access mobilapp. BIM-modell med renhållningsfrekvens visas.

Vy från FM Access mobilapp. Här visas en vy över renhållningsfrekvensen på ett visst våningsplan med BIM-modellen som bas.

Bild överst på sidan: Oslotech.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Effektiv informationshantering i BIM-projekt
Referenskund

Uppdrag: Ramböll

Med Interaxo BIM Data får alla tillgång till all data under samtliga projektfaser.

Läs mer
SWG vinner avtal med Locum gällande Faciliate som fastighetsförvaltningssystem
Referenskund

Uppdrag: Locum

3300 användare får fortsatt tillgång till Faciliate och ett stort antal moduler för att...

Läs mer