Enquire Search

Asset+ är en integrationslösning och en gemensam masterdatakälla för byggnadsinformation. Den knyter samman byggnadsinformation mellan projekt och våra lösningar för förvaltning och förenklar informationshanteringen i ett livscykelperspektiv. På så sätt blir informationen tillgänglig för de dagliga processerna i förvaltningsskedet.

För att effektiv kunna hantera sina tillgångar ur ett livscykelperspektiv, oavsett om informationen skapats historiskt eller med BIM-stöd, krävs en gemensam masterdatakälla (CDE-plattform) där information från både projekt- och förvaltningsskedet kan checkas in och ut.

Fördelar:

  • Minska risken att fatta beslut utifrån felaktiga underlag eftersom det bara finns en gemensam masterdatakälla för all byggnadsinformation.
  • Avhjälp fel och minska driftstörningar för hyresgäster snabbare genom att ha tillgång till rätt information.
  • Spårbarhet på vilka byggnadsmaterial som finns inbyggda i byggnaden.
  • Effektivisera överlämningsprocessen från projekt till förvaltning avsevärt genom att byggnadsinformationen finns direkt tillgänglig.
  • Få kontroll på alla underhållsobjekt som är besiktningspliktiga.

I lösningen struktureras byggnadsinformation från ny- och ombyggnadsprojekt samt även från existerande byggnader som digitaliserats. Det finns även stöd för att hantera byggnadsdelar som registrerats manuellt i fastighetssystemet. Asset+ blir på så sätt den nya masterdatakällan för byggnadsinformation.

I och med att Asset+ är integrerad med SWG:s lösningar i förvaltningsskedet – FM Access och Faciliate –  kan man på ett enkelt sätt använda informationen i sitt dagliga arbete i förvaltningen med de ordinarie användargränssnitt som användarna är vana vid. På så sätt erhålls ett livcykelperspektiv på byggnadsinformation.

Se webbvisning: Assethantering ur ett fastighetsägarperspektiv
Läs artikeln: Plattform för hantering av fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv

Läs mer om Asset+:

Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Jernhusen

Nytt fastighetssystem (Faciliate) inklusive assetdatabas. Utgör plattformen för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer