Enquire Search

All data i FM Access har fullständig spårbarhet. Det innebär att man t ex kan

  • Arbeta med utkast där ändringar kan göras utan att störa innehållet i gällande arkivversion.
  • Förkasta eller publicera utkast när de är redo för allmän åtkomst.
  • Gå tillbaka till ett valt tidsintervall för att se hur fastighetsbeståndet eller en version av ett enskilt dokument såg ut.

Läs mer om fördelarna med FM Access :

Referenskund

Uppdrag: Telge

Telge väljer SWG som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Signalisten

Säkrar interna rutiner och enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar för hela organisationen.

Läs mer