Enquire Search

SWGs experter inom Efficient Facility har fått i uppdrag att objektifiera alla Sollentunahems fastigheter och rita upp deras utomhusmiljö så att de har full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö. Allt finns samlat i ett modernt grafisk verksamhetsstöd och driftas av SWGs modell- och ritningstjänst.

-Vi är oerhört nöjda med SWG som leverantör. Vi blir prioriterade när vi behöver det, får vad vi önskar och på tiden de lovat, säger Tom Pollars, IT-samordnare på Sollentunahem som är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och cirka 400 kommersiella lokaler inom Sollentuna kommun.

Insamling och strukturering av data
Uppdraget började med att SWGs team samlade in Sollentunahems befintliga ritningsmaterial, som befann sig på CD-skivor, USB-minnen och ritningar. Därefter började arbetet med att objektifiera, strukturera och klassificera. Det innebär att man skapar en 3D-modell av fastigheten i ett CAD-verktyg och ”levandegör” fastigheten genom att skapa  byggdelsobjekt och areor med tillhörande egenskaper. Varje rum blir t ex ett eget objekt där man lägger på egenskaper som uthyrd, golvbeläggning, väggtyp mm.

Alla ritningar samlade – lätta att använda
Slutresultatet lades in i det moderna grafiska verksamhetsstödet FM Access vilket innebär att Sollentunahem nu har alla ritningar samlade i ett och samma system. Via ett webbgränssnitt är all information tillgänglig att användas av alla medarbetare, och för inbjudna externa partners, på datorer, paddor och mobiler, dygnet runtI samband med detta beslutade sig Sollentunahem även för att lägga ut driften av ritningsarkivet på SWGs modell- och ritningstjänst FM Services.

-Den stora vinsten med att SWG driftar vårt ritningsarkiv är att vi nu har total ordning och reda på all vår byggnadsinformation, som ritningar, objekt och areor. Dessutom har alla medarbetare, inte bara jag, har full tillgång till all information, oavsett var vi befinner oss. Det sparar oss minst en halvtidstjänst och frigör mycket av min arbetstid som tidigare gick åt att visa kollegor och samarbetspartners ritningar, menar Tom Pollars.

Alla förändringar som görs i fastigheterna och utomhusmiljön skickas in till SWGs modell- och ritningstjänst vilket gör att fastighetsinformationen är aktuell, användbar och tillförlitlig.

Bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö
När Sollentunahem nu ska handla upp tjänster för städning av allmänna ytor och skötsel av utemiljön finns all byggnads- och utomhusinformation lättåtkomlig, uppdaterad och i allra högsta grad användbar.

-Vi gör stora tids- och kvalitetsvinster när underlag till upphandlingar baseras på fakta istället för antaganden. Genom att entreprenörer tillfällig får behörighet i systemet, och själva kan gå in och se utrymmena som ska vårdas, kan alla kan räkna på samma underlag, fastslår Tom Pollars.

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Stockholm stad

Digital tvilling av Stockholms stadshus ger korrekta ritningsunderlag inför byte åskskyddsanläggning och bevarar kulturarvet....

Läs mer
Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer