Enquire Search
Alingsåshem automatiserar sin hyresadministration med Fast2

På Alingsåshem, allmännyttan i Alingsås kommun, har man valt att automatisera flera av sina processer inom hyresadministration för att bli mer effektiva och minska antalet fel och kostnader, men även för att analysera och få nya insikter. Med stöd av Fast2, SWG:s fastighetssystem för bostadsfastighetsbolag, har man fått tillgång till en mängd olika automatiseringsflöden inom bland annat hyresadministration.

Automatisering av olika flöden

På så sätt har Alingsåshem bland annat automatiserat sina inbetalningsflöden så att inbetalningsfiler kan läsas in och uppdateras per automatik och antalet försök som systemet ska göra vid uppdatering av en betalning kan styras av medarbetarna.

Detsamma gäller för automatisering vid stängning av företagets korrigeringsjournaler, där man styr hur ofta arbetet ska utföras och att korrigeringsjournalen automatiskt stänger via cronjobb. Detta minimerar risken för att knappdebiteringar tar extra tid och det blir enklare att felsöka i korrigeringsjournalen då transaktioner är färre.

Alingsåshem har även valt att överföra alla journaltyper till sitt ekonomisystem och styra om så att filer kan laddas upp separat i journaler alternativt addera flera journaler i en fil vilket även det bidragit till effektivisering av de dagliga förvaltningsprocesserna.

Bert Svenssson, rådgivare kring Fast2 på SWG:
-Alingsåshem är ett ypperligt exempel på hur bostadsföretag kan automatisera flöden inom hyresadministration och på så sätt minska antalet manuella inmatning och upprepat arbete. Så i stället för att ägna timmar åt rutinmässiga uppgifter kan de fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Är du intresserad av att se hur detta fungerar?
Se kostnadsfri webbvisning.

 

Bild: Alingsåshem

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentuna Kommunfastigheter, Edsbergs slott

3D-laserskanning och BIM-modellering av Edsbers slott ger korrekta underlag inför ROT-projekt.

Läs mer
Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell
Referenskund

Uppdrag: Nordiska museet

Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell.

Läs mer