Enquire Search
Automagiska processer inom hyresadministration i Fast2

Många bostadsfastighetsbolag lägger mycket manuell tid på hyresadministration som till exempel hantering av inbetalnings- och bokföringsfiler liksom autogiroansökningar. Genom att automatisera dessa processer kan man spara tid och förenkla arbetsuppgifterna.

Se inspelad visning här
På denna kostnadsfria webbvisning visar vi ett antal scenarier kring hur smarta automatiseringar i Fast2 stöttar hyresadministratörer att arbeta mer effektivt.

  • Automatisk export av bokföringsfiler
    Exportera bokföringsfiler direkt från Fast2 till ekonomisystemet. Aldrig mer manuell hantering eller risk för missade filer. Du sparar tid och eliminerar osäkerheten om när din bokföring senast uppdaterades.
  • Enkel autogiroansökan
    Nu kan hyresgästerna själva ansöka om autogiro via sin bank. Ansökningarna hanteras i Fast2 och betalsättet uppdateras till Autogiro. En smidig process där ingen manuell kontroll behövs.
  • Automatisk inläsning av inbetalningsfiler:
    Vi vet att många av våra kunder spenderar mycket tid på att hämta och läsa in inbetalningsfiler varje dag. Med automatiserade hantering frigörs tid till andra uppgifter. I Fast2 hämtar och läser man in inbetalningsfiler vid schemalagda tidpunkter och parkerar okända betalningar för enklare avstämning mot din bank.

Delta på visningen och få nya viktiga kunskaper kring hur dessa automatiserade processer frigör tid i de dagliga förvaltningsprocesserna.

För vem: För dig som arbetar som administratör alternativt beslutsfattare inom hyresadministration.