Enquire Search

SWG har fått i uppdrag av Stockholm Stad att 3D-laserskanna fasader, tak och innergård av Stockholms stadshus, ett av Sveriges mest kända och välbesökta landmärken. Resultatet, en korrekt BIM-modell med hög detaljeringsnivå – en så kallad digital tvilling, gör att Stockholm Stad får korrekta geometrier och en komplett navigerbar 3D-bild där allt som finns med på bilden kan visas och mätas.  

Uppdraget gjordes i samband med att Stockholm Stad skulle byta åskskyddsanläggning på stadshuset och då såg ett behov av att ta fram nya korrekta ritningsunderlag eftersom befintliga ritningar var närmare 100 år gamla.  

En digital tvilling öppnar upp för ytterligare möjligheter:   

  • Möjlighet att göra virtuella platsbesök och ta exakta mått i punktmolnet. Då kan antalet platsbesök för projektörer minska och leda till besparingar av tid och ekonomi samt minskad miljöpåverkan. 
  • Den dagliga driften, underhållsplaneringen och kommande byggprojekt blir enklare, säkrare och mer ekonomiskt effektiva i och med att korrekta ritningsunderlag säkerställts.  
  • Löpande fasad- och takbesiktningar, för att se sprickor, vittring i fasad och hur taken påverkas av väder och vind, kan göras utan att fysiskt vara på plats. Det bidrar till att arbetet blir mer tidseffektivt och kan göras med stor noggrannhet. 
  • Den digitala tvillingen är i linje med Stockholm stads hållbarhetsmål och med Riksantikvarieämbetets riktlinjer för bevarande av kulturbyggnader. 

Fotograf: Yanan Li

Fler uppdragsgivare

Klätterlabbet väljer 3D-modell med tillhörande punktmolnsviewer för optimering av klätterväggar samt utifrån ett säkerhetsperspektiv med hjälp av SWG.
Referenskund

Uppdrag: Fysiken Klätterlabbet

Väljer 3D-modell med tillhörande punktmolnsviewer för optimering av klätterväggar samt utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Läs mer
Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

Läs mer