Enquire Search
Trafikförvaltningen väljer Faciliate från SWG

SWG och Trafikförvaltningen – för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik

SWG har efter upphandling återigen tecknat avtal med Trafikförvaltningen, Region Stockholm kring leverans och support av IWMS-systemet Faciliate. På så sätt säkerställer de en långsiktig systemlösning för att hantera fastighetsinformation i sina förvaltningsprocesser. De får dessutom fortsatt kontroll på sina fastigheters skick och entreprenörernas arbete genom att systemstödet finns tillgängligt för många olika användare, såväl internt som för entreprenörer.

– Vi är mycket glada och stolta att Trafikförvaltningen gett oss förnyat förtroende att leverera en heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vårt samarbete går många år tillbaka och vi ser fram emot att fortsatt stötta dem att vidareutveckla sin fastighetsverksamhet, Tony Ulmehag, Key Account Manager, SWG.

Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Det innehåller även option på att avropa kompletterande systemstöd för bland annat BIM- och assethantering, detta för att kvalitetssäkra byggnaden ur ett livscykelperspektiv.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Nyköpings kommun

Digitaliserar fastighetsbeståndet på drygt 400 000 kvm. Kvalitetssäkrar & gör byggnadsinformation mer lättillgänglig.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Effektiv informationshantering i BIM-projekt
Referenskund

Uppdrag: Ramböll

"Med Bimeye får alla i byggprojektgruppen tillgång till all data under samtliga projektfaser."

Läs mer