Enquire Search
Trafikförvaltningen väljer Faciliate från SWG

SWG och Trafikförvaltningen – för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik

SWG har efter upphandling återigen tecknat avtal med Trafikförvaltningen, Region Stockholm kring leverans och support av IWMS-systemet Faciliate. På så sätt säkerställer de en långsiktig systemlösning för att hantera fastighetsinformation i sina förvaltningsprocesser. De får dessutom fortsatt kontroll på sina fastigheters skick och entreprenörernas arbete genom att systemstödet finns tillgängligt för många olika användare, såväl internt som för entreprenörer.

– Vi är mycket glada och stolta att Trafikförvaltningen gett oss förnyat förtroende att leverera en heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vårt samarbete går många år tillbaka och vi ser fram emot att fortsatt stötta dem att vidareutveckla sin fastighetsverksamhet, Tony Ulmehag, Key Account Manager, SWG.

Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Det innehåller även option på att avropa kompletterande systemstöd för bland annat BIM- och assethantering, detta för att kvalitetssäkra byggnaden ur ett livscykelperspektiv.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Higab, Postgatan 16

Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

Läs mer
Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer