Enquire Search
Trafikförvaltningen väljer Faciliate från SWG

SWG och Trafikförvaltningen – för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik

SWG har efter upphandling återigen tecknat avtal med Trafikförvaltningen, Region Stockholm kring leverans och support av IWMS-systemet Faciliate. På så sätt säkerställer de en långsiktig systemlösning för att hantera fastighetsinformation i sina förvaltningsprocesser. De får dessutom fortsatt kontroll på sina fastigheters skick och entreprenörernas arbete genom att systemstödet finns tillgängligt för många olika användare, såväl internt som för entreprenörer.

– Vi är mycket glada och stolta att Trafikförvaltningen gett oss förnyat förtroende att leverera en heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vårt samarbete går många år tillbaka och vi ser fram emot att fortsatt stötta dem att vidareutveckla sin fastighetsverksamhet, Tony Ulmehag, Key Account Manager, SWG.

Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Det innehåller även option på att avropa kompletterande systemstöd för bland annat BIM- och assethantering, detta för att kvalitetssäkra byggnaden ur ett livscykelperspektiv.

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Sollentuna Kommunfastigheter, Stallbacken

Behov av korrekt geometrisk digital tvilling inför ROT-projekt. Lösning: 3D-laserskanning och BIM-modellering.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

Läs mer