Enquire Search

SWG ingår avtal med Västfastigheter om att digitalisera sjukhusfastigheter i Västra Götalandsregionen

Service Works Global Nordic (SWG), ett dotterbolag till Addnode Group, har efter en upphandling tecknat avtal med Västfastigheter om att leverera digitala BIM-modeller (arkitekt) av Västra Götalandsregionens alla eget ägda sjukhusfastigheter. Avtalet omfattar mer än 1.5 miljoner kvadratmeter och sträcker sig över tre år.

Genom BIM-modellerna får Västfastigheter tillgång till digital byggnadsinformationen i sina dagliga processer och kan nyttja areauppgifter som underlag för hyres- och städkontrakt liksom öka användning av BIM i olika byggprojekt.

-Vi är självklart jättestolta och glada över att Västfastigheter gett oss fortsatt förtroende att vara med och stötta dem i deras digitaliserings/BIM-resa där de kommer att använda en stor del av våra system och tjänster, bland annat Faciliate och FM ACCESS, där det finns bra stöd för att hantera BIM-modeller- och ritningar liksom att använda byggnadsinformationen i sina dagliga processer, säger Tony Ulmehag, kundansvarig och en av SWG:s experter på Efficient Facility.

SWG använder BIM som metod för att samla in, strukturera och göra byggnadsinformation i form av data, modeller och dokument tillgänglig i de processer där informationen skall ”konsumeras”. Allt blir sökbart, läsbart, skalenligt och mätbart på datorer, paddor och mobiler, dygnet runt.

 

Om Västfastigheter
Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Bild: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert.

Fler uppdragsgivare

Stockholmshem & SWG
Referenskund

Uppdrag: Stockholmshem

Säkerställer långsiktig lösning för att tillgängliggöra ritningar, modeller och byggnadsinformation den dagliga verksamheten.

Läs mer
Region Skåne väljer SWG:s fastighetssystem
Referenskund

Uppdrag: Region Skåne

Väljer SWG:s fastighetssystem för enklare fastighetsförvaltning och effektivare drift av inhyrt och eget fastighetsbestånd

Läs mer
Bild: Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten, Region Kalmar
Referenskund

Uppdrag: Region Kalmar Län

Gör tids- & kostnadsbesparingar i byggprojekt tack vare Interaxo BIM Data.

Läs mer