Enquire Search
Digital tvilling av Nordiska museet bevarar kulturarvet – ger värdefull 3D-modell

Med stöd av reality capture-teknologi har SWG tagit fram grunden till en digital tvilling av Nordiska museets byggnad med en mycket hög detaljeringsnivå. En komplett 3D-modell med korrekta in- och utvändiga mått liksom relationshandlingar inför ombyggnationer och reparationer. På så sätt säkrar man upp att den mycket speciella byggnaden med sina torn och tinnar, skulpturer och reliefer, spiror och höga gavlar finns dokumenterad och kan bevaras.

Förutom Nordiska museet har SWG även digitaliserat ytterligare byggnader: Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik, Stallbyggnaden, Grindstugan, Lusknäppen samt Wicanderska villan på Djurgården. Genom att använda SLAM-scanner i stället för konventionell tripoid-scanner kunde fältarbetet och störningar på den ordinarie verksamheten minimeras.

Ritningar, BIM-modeller och punktmoln finns nu tillgängliga i det grafiska verksamhetsstödet FM Access dygnet runt. Via punktmolnsviewern kan man enkelt och snabbt navigera i byggnader likt Google Street View, vilket ger stor nytta i förvaltningsprocessen. Via SWG:s tjänst FM Services ajourhålls modeller och ritningar över tid.

Leif Hed, Fastighetschef för Nordiska museet säger så här:

-En av anledningarna till att vi valde att digitalisera var att vi saknade interna resurser för att hantera vårt ritningsarkiv. Dessutom saknade vi verktyg för att enkelt söka, läsa, mäta och kommentera på ritningarna. I och med 3D-laserskanningen har vi fått korrekta digitala modeller och ritningar, något som vi tidigare saknat för vissa av våra historiska byggnader. Vi har även förbättrat kvalitén och säkerställt att vi har mycket bra underlag inför kommande underhållsplanering, avtalsskrivningar och reparationer.

Och Leif fortsätter:

-Det var en aha-upplevelse för oss när det stod klart för oss hur mycket nytta vi kommer få av punktmolnen. Nu kan vi till exempel ”gå in i” teknikrummen, läsa texter på installationer och dela informationen med drifttekniker och entreprenörer. Vi kan även få en bra överblick över fasaden och göra anteckningar direkt i punktmolnet som blir till stor nytta för leverantörer när skador på t.ex. skulpturer ska restaureras. Det innebär också att den dagliga driften blir enklare, säkrare och mer ekonomiskt effektiv.

Stöttar hållbarhetsmål

-Att ha digitala kopior av våra byggnader stöttar våra hållbarhetsmål och säkrar upp att vi kan bevara vårt kulturarv – i enlighet med Riksantikvarieämbetets riktlinjer – om till exempel en brand skulle inträffa. Viss lärdom tog vi från den katastrofala branden i Notre Dame 2019 där det blev än mer tydligt hur viktigt det är att ha byggnadsinformation uppdaterad och tillgänglig. Det har vi nu.

Uppdrag: Nordiska museet

Nordiska museet. Vid digitaliseringen av byggnaden användes SLAM-scanner så att fältarbetet och störningar på den ordinarie verksamheten kunde minimeras. Fotograf: Karolina Kristensson, Nordiska Museet.

 

Komplett 3D-modell Nordiska museet

Resultatet av scanningen utgör grunden till en digital tvilling av Nordiska museets byggnad med en mycket hög detaljeringsnivå. En komplett 3D-modell med korrekta in- och utvändiga mått liksom relationshandlingar inför ombyggnationer och reparationer.

 

 

Wikanderska villan

Wikanderska villan som foto (th) och som 3D-modell (tv). Foto: Foto Mats Landin 

 

 

3D- modell och punktmoln över Tyresö slott.

Resultatet av en 3D-laserskanning är dels ett punktmoln (th) som kan integreras med CAD-system för att skapa en BIM-modell (tv) med korrekta geometrier, dels en komplett navigerbar 3D-bild, där allt som finns med på bilden kan visas och mätas – i detta fall Tyresö slott. 

 

Julita gård 3D-modell och plan

Julita gård från entrésidan. Här ses även 3D-modellen uppdelad i byggnadens samtliga plan inklusive tak.

 

Om stiftelsen Nordiska museet

Stiftelsen Nordiska museets omfattande samlingar består av 1,5 miljon föremål, sex hyllkilometer arkivmaterial, sex miljoner fotografier samt unika kulturhistoriska miljöer. Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik, Härkeberga kaplansgård samt Wicanderska villan på Djurgården.

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Skolfastigheter i Stockholm AB

Behov av korrekt geometrisk digital tvilling inför ROT-projekt. Lösning: laserskanning och BIM-modellering.

Läs mer