Enquire Search

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, nu mera Stadsfastigheter Göteborg, har gett SWG i uppdrag att ta fram en korrekt 3D-modell av den drygt 8000 m2 stora Bräckeskolan med korrekta in- och utvändiga mått. Resultatet kommer att användas som projekteringsunderlag inför renovering och tillbyggnation av skolan samt vid framtagning av relationshandlingar.

Inför om- och tillbyggnationen konstaterade Lokalförvaltningen tidigt att de befintliga ritningsunderlagen var bristfälliga. Ändringar och ombyggnationer som gjorts av skolan genom åren hade inte uppdaterats löpande vilket gjort ett flertal ritningar inaktuella. Beslutet att 3D-skanna och skapa en korrekt 3D-modell av byggnaden och dess utomhusmiljö blev därför enkelt att fatta.

– Processen med laserskanning och uppmodellering till 3D gick väldigt snabbt och smidigt. SWG gav oss frekventa och utförliga uppdateringar kring status på arbetet och tidplanen hölls som utlovat. Resultatet motsvarade vår kravställning på ett utmärkt sätt, säger Jonas Bertheden, informationssamordnare på Stadsfastigheter Göteborg.

För att inte störa befintlig skolverksamhet genomförde SWG fältarbetet med att 3D-laserskanna och georeferera byggnaden, interiör och exteriör, under en helg. Därefter levereras 3D BIM-modell, plan- och fasadritningar liksom punktmoln inklusive punktmolnsviewer med 360-bilder. Det ger Lokalförvaltningen möjlighet att gå runt inuti och utanför byggnaden och enkelt navigera till en specifik plats, till exempel ett tekniskt utrymme, för att se hur det ser ut eller för att ta mått.

-Det var oerhört uppskattat av konsulterna att kunna gå igenom bildmodellen från kontoret och inte behöva åka ut på plats för att undersöka alla detaljer, menar Frida Johansson, projektledare på Stadsfastigheter Göteborg.

 

Bildtext: I punktmolnsviewern kan man göra virtuella platsbesök och ta en 360-graders rundtur, inuti eller utanför Bräckeskolan. Mät längd, bredd och area direkt i bilden. 

 

Nyttor & vinster i projektet:

  • Arkitekten fick en komplett Revit-modell att börja arbeta med vilket innebär att arkitektens arbete blir smidigare, lättare och snabbare.
  • Arkitekten behöver inte kontrollmäta på plats eller ta fram nya underlag, informationen finns i 3D-modellen.
  • De olika projektörerna fick korrekta och pålitliga underlag som de med trygghet vet stämmer att rita utifrån.
  • Parallellt använde projektörerna SWG:s punktmolnsviewer, likt ”google streetview”, för att göra virtuella platsbesök i byggnaden, ta mått direkt i bilden etc. Detta medförde att projektörernas fysiska platsbesök reducerades kraftigt.
  • I och med att arkitekt och projektörer haft rätt förutsättningar och därmed kan lämna över korrekta underlag till hantverkarna kommer arbetet fortskrida med en mer exakt mängdning avseende material, minimalt antal stopp i produktionen, färre ÄTA och en mer precis tidsestimering i projektet.
  • Genom att SWG tog fram korrekta ritningsunderlag/modell inför ROT-projektet blir resultatet sammantaget för Göteborgs stad Lokalförvaltningen att projektet fortskrider smidigt i alla led med nöjda projektdeltagare, lägre kostnader, mindre tidsåtgång.

Om Stadsfastigheter Göteborg

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, hyra in, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och vård- och omsorgsboenden som vi sköter om.

 

 

Fler uppdragsgivare

Förbo förvaltar utomhusmiljön med SWGs systemstöd
Referenskund

Uppdrag: Förbo

Full kontroll på arealer och markobjekt med grafiska verksamhetsstödet Outdoor.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Alingsåshem automatiserar sin hyresadministration med Fast2
Referenskund

Uppdrag: Alingsåshem

Automatiserar processer inom hyresadministration med Fast2, för att effektivisera och minska antalet fel och...

Läs mer