Enquire Search
Uppdrag: DNB Eiendom. Effektivare areahantering med BIM-modeller

DNB Næringseiendom (DNB NE), en av Norges ledande kommersiella fastighetsägare, identifierade behovet att förbättra sin areahantering och effektivisera samarbetet i byggprojekt. De ville gå från traditionella ritningar med manuella rutiner kring areaberäkning till BIM-modeller. Detta för att kunna nyttja modellen som samarbetsverktyg och snabbare få tillgång till korrekta areauppgifter. De tar nu steget till att använda BIM i förvaltningsprocessen. 

Det innebär att de nu kan få betydligt bättre livscykelhantering av byggnadsinformationen. Genom att använda BIM-modeller kan man enklare hålla förändringar i byggnaden uppdaterade och leverera korrekt information till sina byggprojekt med uppdaterade BIM-modeller.

BIM-modeller i förvaltning

DNB NE har valt att samarbeta med SWG för att implementera BIM-modeller i sin förvaltning. Genom att laserskanna och modellera byggnaderna skapas detaljerade BIM-modeller som innehåller viktig information om byggdelarnas objekt och egenskaper. Modellerna hanteras sedan i det grafiska verksamhetsstödet FM Access tillsammans med befintliga 2D-ritningar och punktmoln med tillhörande 360-bilder.

En av de främsta fördelarna med BIM-modellerna är att de fungerar som en central informationskälla för areahantering. Areahantering har stor betydelse för DNB NE och hanteringen av detta från äldre ritningar har varit en utmaning som krävt mycket manuell hantering.

Erlend Kaland Simonsen, Direktør Utvikling og digitalisering, DNB Næringseiendom AS säger:
-Med BIM-modeller får man ett korrekt nuläge och exakta areauppgifter. Tillsammans med SWG har vi utvecklat metoder för att kunna använda BIM-modeller både från pågående byggprojekt och genom digitalisering av befintliga byggnader. DNB NE kan direkt generera och hantera exakta areauppgifter i BIM-modellerna, allt enligt norsk standard 3940. Dessa uppgifter kan sedan användas för att förse andra system, till exempel MS Dynamics 365, med korrekt data för fakturerings- och uthyrningsprocessen.

Effektivare kommunikation i byggprojekt

Genom att använda laserskanning och BIM-modellerna i byggprojekt kan DNB NE effektivisera kommunikationen och samarbetet med arkitekter, byggkonsulter och entreprenörer.

Även byggprojektchefen Björn Moen, Prosjektsjef, Utvikling og digitalisering, är nöjd med förfarandet:

-Vi använder laserskanning och 360-bilderna under våra byggmöten för att effektivt diskutera och lösa olika utmaningar. Genom att visualisera problemet på skärmen, och virtuellt besöka byggnaden, minskar vi störningar på byggplatsen och främjar bättre diskussioner. Detta minskar också behovet av att alltid vara fysiskt på plats, vilket leder till mer hållbara byggprojekt.

BIM underlättar för arkitekten

Inte bara blir bygg- och förvaltningsprocessen mer effektiv.

  • BIM-modellerna underlättar också för arkitekten och övriga konsulter i projektet att snabbt påbörja designarbetet vid ombyggnationer.
  • DNB NE tillhandahåller högkvalitativ information som stöd för beslutsfattande, vilket hjälper till att underlätta designprocessen och snabba upp projektets framsteg.

Tone Stilen, BIM-manager på Dark Design Group (ARK), om vikten av kvalitet i BIM-modellen:

-För att projekteringen ska gå så smidigt som möjligt, och enligt plan, är kvaliteten på datan och BIM-modellen en av de viktigaste faktorer vi har! Att SWG alltid modellerar enligt gällande normer och standarder är av yttersta vikt. Det gör att vi inom ARK inte behöver lägga tid på ommodellering i efterhand.

Och Tone fortsätter:

-Tillgång till punktmoln och 360-bilder gör det mycket enkelt att “besöka” byggnaden virtuellt under projekteringen, vilket sparar tid och är miljövänligt. När man kan visualisera genom modellen, med tillgängliga punktmoln och bilder, blir det lättare att diskutera och lösa utmaningar, samt öka förståelsen för vad och var vi projekterar ändringar.

BIM-modeller och punktmoln i FM Access 

Under många år har DNB NE använt det grafiska verksamhetssystemet FM Access. Från början användes det huvudsakligen som ett digitalt ritningsarkiv. Men nu har DNB NE gått vidare och använder FM Access för att hantera BIM-modeller och laserskanning även under förvaltnings- och driftsfasen. Detta utvidgade användningsområde möjliggör en mer omfattande och effektiv hantering av fastighetsdata, vilket i sin tur underlättar förvaltningen och underhållet av byggnader.

FM Services ajourhåller arkivet

DNB NE anlitar SWG:s tjänst FM Services för att ajourhålla sitt digitala ritningsarkiv så att det ständigt är aktuellt och har högsta möjliga kvalitet. Det underlättar i förvaltningsprocessen och vid underhåll av fastigheter. Vid byggprojekt ansvarar för FM Services för att handlingar lämnas ut och att de återlämnas i tid och följer företagets CAD- och BIM-krav.

 

Uppdrag: DNB Eiendom. FM Access med bim-modellen i 2D-vy som visar våning 1 med korrekta areor och areaklasser

Bild: FM Access med BIM-modellen i 2D-vy som visar våning 01 med korrekta areor och areaklasser.

 

Uppdrag: DNB Eiendom. FM Access med punktmoln och 365-bilder

Bild: FM Access med punktmoln och 360-bilder.

 

Uppdrag: DNB Eiendom. FM Access med bim-modell i 3D-vy. Produktdata på objektsnivå för dörrar visas.

Bild: FM Access med BIM-modell i 3D-vy. Här visas produktdata på objektsnivå för dörrar.

Bild överst på sidan: DNB NE

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Fördjupat samarbete kring hantering och ajourhållning av ritningar & BIM-modeller stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

Läs mer