Enquire Search
anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen

AMF Fastigheter anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen

AMF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter på cirka 700 000 kvm i Stockholm och Sundbyberg, tecknar ett 5-årigt avtal med SWG kring ajourhållning och tillgänglighet av ritningar och modeller i förvaltning och byggprojekt.

I tjänsten, FM Services, ingår ett digitalt arkiv där ritningar, modeller och dokument finns tillgängliga dygnet runt på datorer och mobila enheter via ett plattformsoberoende webbgränssnitt i det grafiska verksamhetsstödet FM Access. Dokumentation i pågående byggprojekt kommer hanteras i web-plattformen Interaxo Project.

-Efter en väl genomarbetad och bra upphandling har vi valt SWG som leverantör av ritningshantering för vårt fastighetsbestånd. SWG:s upplägg och system stämmer väl överens med det AMF Fastigheter efterfrågat och vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Erik Nylund, teknisk chef AMF Fastigheter.

Tjänsten innebär även att SWG tar ett övergripande ansvar kring ritningar och modeller avseende ut och incheckning vid projekt samt kontrollerar att dessa följer AMF:s krav.

-Vi är väldigt stolta och glada över att AMF Fastigheter gett oss förtroende att leverera en heltäckande lösning för deras modell- och ritningshantering. Det känns roligt att få stötta dem i deras strävan att få korrekta modeller av deras fastighetsbeståndet, påpekar Dan Olandersson, försäljningschef Service Works Global Nordic.

Bild: Visionsbild Space, AMF Fastigheter

 

OM AMF

De fastigheter AMF Fastigheter förvaltar har ett marknadsvärde om cirka 81 miljarder kronor. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till tjänstepensionsbolaget AMF.

 

Fler uppdragsgivare

Bild: Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten, Region Kalmar
Referenskund

Uppdrag: Region Kalmar Län

Gör tids- & kostnadsbesparingar i byggprojekt tack vare Interaxo BIM Data.

Läs mer
TTrafikförvaltningen väljer Faciliate från SWG
Referenskund

Uppdrag: Trafikförvaltningen

Säkerställer långsiktig systemlösning för hantering av fastighetsinformation i förvaltningsprocesserna med stöd av Faciliate.

Läs mer
Heimstaden väljer SWG:s lösningar kring BIM och drawing management
Referenskund

Uppdrag: Heimstaden

Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

Läs mer