Enquire Search
full kontroll på areor

Fördelen med att ha full kontroll på areor.

Många fastighetsbolag har idag stora utmaningar gällande arean i sitt eget bestånd, krasst så innebär det att man med säkerhet inte vet antalet kvadratmetrar. Utifrån kan detta tyckas märkligt och det kan anses logiskt och helt fundamentalt att ha full kontroll på sina egna byggnader!

Men hur kan det ha blivit så här?

Det kan finnas flera olika anledningar men den i särklass vanligaste anledningen är att renoveringar, tillbyggnationer och div. ändringar genomförda genom åren inte har dokumenterats löpande och förts in i ritningsarkivet och vidare ajourhållits.

En stor kommersiell fastighetsägare i Sverige uppskattar att differensen på angiven area och korrekt uppmätt area är 4-5% på hela deras fastighetsbestånd.

Att inte veta och ha full kontroll över fastighetens area ger negativ påverkan på hela organisationen såväl ekonomiskt, tidsmässigt och emotionellt.

Fördelen med att ha full kontroll på areor

  • Ett hyreskontrakt baserat på ett kvadratmeterpris förutsätter att arean är känd. Kontentan av att inte veta är att antingen betalar hyresgästen för fler kvadratmetrar är vad hen faktiskt har alternativt hyr fastighetsbolaget ut fler kvadratmetrar än vad de faktiskt får betalt för. Båda alternativen ger negativ konsekvens.
  • Hyressättning: Ponera att 1% av den totala ”upplevda” uthyrningsbara ytan på ex. 10000m2 är ”förbisedd” så innebär det 100m2. Leker vi med tanken att kvadratmeterpriset i den kommersiella fastigheten är 3000:-/m2 så innebär det 300.000:- i missade intäkter varje år!
  • En fastighetsvärdering grundar sig på flera olika faktorer varav arean är en grundläggande. Att ha full koll kan i förlängningen spara in en hel del huvudbry och kostnader.
  • Grunden för rätt försäkringsvärde bottnar bland annat i en korrekt area. Att med säkerhet veta arean är både en trygghet och ev. en möjlighet till en lägre premie.
  • En viktig parameter för att följa lagkravet om att upprätta en korrekt energideklaration är bland annat A-temp och byggnadens totala area.
  • I arbetet med underhållsplanering är det en stor fördel i många avseenden att känna till den rätta arean.
  • I allt från mindre renoveringar eller större ROT-projekt finns det stora tids- och ekonomiska besparingar att göra till exempel när det gäller att mängda korrekt. För detta krävs vetskap om den rätta arean.
  • I olika typer av upphandlingar för ex. städ underlättar det för alla parter att arean är säkerställd.

Veta mer?

Vill du veta mer om nyttor och vinster få koll på sina areor och hur man går tillväga för att komma dit? Kontakta vår Marcus Jerkeborg eller någon av våra andra duktiga rådgivare för ytterligare information.

Läs artikeln: Vad man bör tänka på när man digitaliserar sina befintliga byggnader?

Läs artikeln: Vilka nyttoeffekter får man när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav

Tips: 10 goda skäl att digitalisera sin byggnadsinformation

Några som redan tagit steget: Aranäs Fastigheter/KungsmässanLejonfastigheter & Skolfastigheter i Stockholm