Enquire Search
SWG har på uppdrag av Lejonfastigheter skapat en 3D BIM-modell av Sporthallen Linköping

Digitalisering och BIM-modellering av Sporthallen ger Lejonfastigheter korrekta underlag inför ombyggnation

SWG har på uppdrag av Lejonfastigheter tagit fram korrekta underlag inför ombyggnation av Sporthallen i Linköping samt upprättat en 3D BIM-modell av byggnaden.

Tim Andreassen, Teknisk informationsansvarig, Lejonfastigheter säger:

–Vi saknade bra underlag för både A-, V- och VS-ritningar, speciellt på de delar av Sporthallen som har byggts om mycket under åren. Genom att digitalisera hela Sporthallen har vi nu en geometriskt korrekt BIM-modell av byggnaden som vi kan använda, bland annat vid ombyggnationer, och hålla uppdaterad över tid. Vi valde SWG som partner eftersom de levererar material av mycket hög kvalitet och har goda erfarenhet av denna typ av projekt.

 


Filmen visar hur processen att skapa en korrekt BIM-modellen av Sporthallen går till och vilka vinster man får i förvaltningsskedet när all byggnadsinformation finns tillgänglig att användas. 

 

Uppdraget omfattade:

  • Samla in: 3D-laserskanning av de delar av byggnaden som saknade bra underlag samt insamling av befintliga ritningsunderlag.
  • Strukturera: Laserskannad byggnadsinformation sätts samma till ett punktmoln som utgör underlaget för BIM-modellen. Befintliga ritningsunderlag 3D-modelleras och adderas till BIM-modellen (SWG LOD* 200).
  • Använda: All byggnadsinformation, inklusive korrekt relationsmodell, tillgängliggörs i uppdragsgivarens grafiska verksamhetsstöd FM ACCESS.
  • Från projektstart till färdig leverans på 11 veckor.

Uppdragsgivaren får tillgång till:

  • En geometriskt korrekt 3D-BIM-modell, ritningar, fasader & sektioner samt färgkodade layouter på areor och utrymmen för samtliga våningsplan.
  • Punktmoln med komplett navigerbar 3D-bild och korrekta mått.
  • All byggnadsinformation tillgängligt för samtliga medarbetare att användadygnet runt.

Lejonfastigheter förser Linköpings kommunala verksamheter med fastigheter och lokaler där bland annat Sporthallen ingår. Sporthallen är en av stadens mycket populära idrottshallar där ett stort antal sporter utövas och konserter arrangeras. Lokalytan är 7 800 kvadratmeter. Den stora hallen rymmer 2 200 åskådare, varav 1 600 sittande.

För mer information kontakta Björn Holmgren

*LOD=Level Of Detail

Fler uppdragsgivare

Melbourne Cricket Ground facilities management QFM software
Referenskund

Uppdrag: Melbourne Cricket Ground

En av våra internationella uppdragsgivare förvaltar södra halvklotets största idrottsarenan med SWGs lösningar.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lejonfastigheter, Sporthallen

3D-laserskanning och BIM-modellering av Sporthallen ger korrekta underlag för ombyggnad.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Aranäs Fastigheter / Kungsmässan

3D-laserskanning av Kungsmässan Köpcentrum och framtagning av 3D-modell (relationsmodell) av byggnaden.

Läs mer