Enquire Search
Flytt av datacenter för FM Access 11-12 december

Datacenter för FM Access har flyttats till ny lokalisering i Stockholm.

Detta görs som ett steg i vårt ständiga arbete för att förbättra säkerhet och tillgång till tjänsten. Det nya datacentret är ISO-certifierat för 9001, 14001 samt 27001 och uppfyller skyddsklass 3 vilket gör att vi uppfyller SKR:s KLASSA-krav.

Datacentrat är även certifierade med miljömärkningen Fossil Free Data från Node Pole. Det innebär att de möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använder 100% förnybar energi (vind- och vattenkraftsel). Restvärmen som uppstår i datacentret återförs till det lokala fjärrvärmenätet som då kan användas för att generera återvunnen och billig värme till exempelvis bostäder.