Enquire Search
Events and the facilities management team

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk på ett strukturerat och standardiserat sätt.

På webbvisningen ser du

  • hur du kan mäta och övervaka energi och energikostnader
  • hur man arbetar med energiprojekt
  • vilka möjligheter det finns att minska din miljöpåverkan
  • hur du kan synliggöra byggnadens miljöprestanda.

Se den inspelade webbvisningen här

På webbvisningen används bl a Energimodulen i IWMS-lösningen Faciliate.

Faciliate är en del i totallösningen SWG Efficient Facility som får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln.

 

Läs även branschartikeln där SWG:s VD Mats Broman intervjuas kring hur kan man mäta och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för sitt fastighetsbestånd på ett strukturerat och standardiserat sätt.