Enquire Search

Välkommen på webbvisning om mobila arbetsorder och besiktningar i Fast2! Är du nyfiken på att se hur du kan effektivisera processerna för besiktningar och arbetsorder? Nu har vi i samråd med våra kunder tagit fram en ny plattform som gör detta möjligt. Utforska den modernare och mer grafiska plattformen med nya smarta funktioner i denna kommande webbvisning.

Vi kommer att visa dig olika scenarier kring hur vår nya plattform kan effektivisera dina processer, sparar tid och förenklar dina arbetsuppgifter.

Se den inspelade visningen här:

Se inspelad visning här

På webbvisningen:

  • Bekanta er med det nya “smartare” gränssnittet.
  • Få en förståelse för hur flöden, mellan inkommande ärenden till utfört arbete i den mobila applikationen samt vilka förbättringar vi byggt in.
  • Lära känna de funktioner som finns i Mobila arbetsorder och Mobila besiktningar, bland annat sökning, filtrering, och hur de kan användas.

För vem: För dig som  är nyfiken på fastighetssystemet Fast2 och som arbetar som förvaltare, besiktningsman, reparatör och husvärd.

Webbvisningen är kostnadsfri och pågår ca 45 minuter.