Enquire Search

Skapa ordning och reda vad gäller hantering av brandskydd. Här finns bra stöd för att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete som bygger på de deklarationsblanketter som är framtagna i samarbete med, räddningsförbund, landsting, räddningstjänsten och fastighetskontor inom flera kommuner. Dessa har utformats enligt de krav som ställs på fastighetsägare enligt SRVFS 2003:10.

  • Blanketterna är Brandskyddsbeskrivning, Del 1 (Byggnad/Anläggning) samt Brandskyddsbeskrivning, Del 2 (Verksamhet).
  • Via koppling till Fastighets– och Installationsdatabasen samt hyreskontrakt skapas blanketterna med förifyllda data.
  • Blanketterna är enkla att anpassa efter eget behov.
  • Brandskyddsdokument och sammanställningar kan tas ut och statistik kan redovisas.

Få koll på vilken status de utskickade blanketterna har via en bevakningslista som t ex visar hur långt blanketterna är ifyllda, hur många anmodan som skickats och när den senaste skickades samt när fullständigt svar senast ska vara inne.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Stockholms Universitet

Stockholms universitet väljer IWMS-systemet Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer