Enquire Search
Faciliate IWMS

Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av information om tekniska installationer, inventarier och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.
När installations- eller inventarieregistrering görs kopplas den direkt till Fastighetsdatabasen och här väljs valfri nivå t ex byggnad, plan eller rum.

  • Objekt kan brytas ned i flera undernivåer. Detaljerade beskrivningar fås för en mer noggrann uppföljning.
  • Installationstypen kan kopplas till BSAB, CoClass eller AFF-kod.
  • Brandskyddsrelaterade objekt kan flaggas för en enklare uppföljning.
  • Från installationsregistret skrivs streck- eller QR-koder ut för uppmärkning. Ger en enklare uppföljning och möjlighet till att koppla instruktioner, t ex genom att få en länk till driftinstruktioner direkt i en handenhet.
  • Symbolbilder kan kopplas till varje installationstyp som markerar var installationerna är placerade på ritningarna.

Denna modul integreras med fördel med andra moduler så att data hänger ihop, t ex om man skapar en arbetsorder på en installation kan man enkelt följa vad som gjorts. Exempel på moduler att integrera med är Arbetsorder & Felanmälan, Tillsyn & SkötselPlanerat underhåll och Ekonomistyr.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer