Enquire Search
Faciliate IWMS

Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av information om tekniska installationer, inventarier och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.
När installations- eller inventarieregistrering görs kopplas den direkt till Fastighetsdatabasen och här väljs valfri nivå t ex byggnad, plan eller rum.

  • Objekt kan brytas ned i flera undernivåer. Detaljerade beskrivningar fås för en mer noggrann uppföljning.
  • Installationstypen kan kopplas till BSAB, CoClass eller AFF-kod.
  • Brandskyddsrelaterade objekt kan flaggas för en enklare uppföljning.
  • Från installationsregistret skrivs streck- eller QR-koder ut för uppmärkning. Ger en enklare uppföljning och möjlighet till att koppla instruktioner, t ex genom att få en länk till driftinstruktioner direkt i en handenhet.
  • Symbolbilder kan kopplas till varje installationstyp som markerar var installationerna är placerade på ritningarna.

Denna modul integreras med fördel med andra moduler så att data hänger ihop, t ex om man skapar en arbetsorder på en installation kan man enkelt följa vad som gjorts. Exempel på moduler att integrera med är Arbetsorder & Felanmälan, Tillsyn & SkötselPlanerat underhåll och Ekonomistyr.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer