Enquire Search
Faciliate IWMS

Skapa ordning och reda vad gäller all hantering av information om tekniska installationer, inventarier och byggnadsdelar som är knutna till verksamheten och fastigheterna.
När installations- eller inventarieregistrering görs kopplas den direkt till Fastighetsdatabasen och här väljs valfri nivå t ex byggnad, plan eller rum.

  • Objekt kan brytas ned i flera undernivåer. Detaljerade beskrivningar fås för en mer noggrann uppföljning.
  • Installationstypen kan kopplas till BSAB, CoClass eller AFF-kod.
  • Brandskyddsrelaterade objekt kan flaggas för en enklare uppföljning.
  • Från installationsregistret skrivs streck- eller QR-koder ut för uppmärkning. Ger en enklare uppföljning och möjlighet till att koppla instruktioner, t ex genom att få en länk till driftinstruktioner direkt i en handenhet.
  • Symbolbilder kan kopplas till varje installationstyp som markerar var installationerna är placerade på ritningarna.

Denna modul integreras med fördel med andra moduler så att data hänger ihop, t ex om man skapar en arbetsorder på en installation kan man enkelt följa vad som gjorts. Exempel på moduler att integrera med är Arbetsorder & Felanmälan, Tillsyn & SkötselPlanerat underhåll och Ekonomistyr.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. 17/5 kl 08:30 samt 24/5 kl 13.

Läs mer
April 2019

Användbara nyheter i FM ACCESS

Bättre presentation av bilagor, schemalagd publicering av utkast, mer lättlästa ikoner, nya högerklicksmenyer, mer avancerade sökningar och mycket annat.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Mars 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer