Enquire Search

Den ekonomiska redovisningen kan sammanställas med den struktur och detaljeringsnivå som man själv bestämmer och med en hög aktualitet.

  • Möjligheter till dispositionsbokföring liksom projekt- och leverantörsuppföljning mm.
  • Kontrollera projektens budget mot beställningar och utfall och på så vis enkelt få kontroll på ekonomin i byggprojekt.
    Lägg upp konton, redovisningsobjekt, projekt, budgetar.
  • Arbeta med bokföringsorder och periodiseringar.
  • Överföring av bokföringsorder kan ske till andra ekonomisystem.
  • Gör beställningar och skriv ut dem på beställningsblanketter.
  • Koppla beställningarna till modulen Arbetsorder för att följa upp beställningar och inkommande leverantörsfakturor.
  • Registrera leverantörsfakturor och koppla dem till modulen Arbetsorder för att föra på arbets- och materialkostnader på en arbetsorder.

Elektronisk överföring av beställningar och leverantörsfakturor kan ske till andra ekonomisystem. Kundfakturor skapas manuellt eller med automatik ifrån de moduler som genererar debiteringsunderlag. Välja att sam- eller särfakturera. Skriv ut fakturor via koppling till Word eller liknande system.

Denna modul kan med fördel kopplas till ett stort antal externa ekonomisystem.

Du kanske även är intresserad av:

Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer