Enquire Search
PPP Help Desk and Asset Management Software

Få en överblick över säkerhetsstatus, statistik på skador, dess omfattning och kostnader.

  • Skapa riskanalyser och åtgärder för att förebygga skador.
  • Vid registrering av försäkringsobjekt anges försäkringens typ, omfattning, värde och premiekostnader. Systemet visar direkt om objektet är överförsäkrat eller ej.
  • Vid skadeanmälan hämtas information automatiskt från registrerat försäkringsobjekt.
  • Om areor registreras till objektet är det enkelt att räkna fram eller manuellt ange det totala försäkringsvärdet.
  • Skapa egna mallar som beskriver skadan och använd dessa som underlag vid eventuell polisrapport eller anmälan till försäkringsbolaget.
  • Om skadan genererar eget arbete skapas en arbetsorder via snabbåtkomst till modulen Arbetsorder & felanmälan. Här görs även skadeanmälningar.
  • Koppla denna modul mot Fastighetsdatabasen för att med automatik hämta namn, adress, fastighet, fysisk omfattning och kopplingar till objektet

Via mobila lösningar kan verksamheter registrera skadeanmälningar online. Av säkerhetsskäl har modulen ett separat behörighetssystem.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer