Enquire Search
PPP Help Desk and Asset Management Software

Få en överblick över säkerhetsstatus, statistik på skador, dess omfattning och kostnader.

  • Skapa riskanalyser och åtgärder för att förebygga skador.
  • Vid registrering av försäkringsobjekt anges försäkringens typ, omfattning, värde och premiekostnader. Systemet visar direkt om objektet är överförsäkrat eller ej.
  • Vid skadeanmälan hämtas information automatiskt från registrerat försäkringsobjekt.
  • Om areor registreras till objektet är det enkelt att räkna fram eller manuellt ange det totala försäkringsvärdet.
  • Skapa egna mallar som beskriver skadan och använd dessa som underlag vid eventuell polisrapport eller anmälan till försäkringsbolaget.
  • Om skadan genererar eget arbete skapas en arbetsorder via snabbåtkomst till modulen Arbetsorder & felanmälan. Här görs även skadeanmälningar.
  • Koppla denna modul mot Fastighetsdatabasen för att med automatik hämta namn, adress, fastighet, fysisk omfattning och kopplingar till objektet

Via mobila lösningar kan verksamheter registrera skadeanmälningar online. Av säkerhetsskäl har modulen ett separat behörighetssystem.

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: Fastighetskontoret Stockholms stad

En av Sveriges största fastighetsägare väljer den heltäckande IWMS-lösningen Faciliate för deras fastighetsförvaltning.

Läs mer
Februari 2019

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Se hur enkelt du kan komma åt all byggnadsinformation (areor, utrymmen etc) i ett grafiskt verksamhetsstöd och vilka nyttor du får. Se den inspelade visningen.

Läs mer
Årets FM-event 2019
Februari 2019

SWG BLM Forum & Användardagar 2019

Välkommen till årets FM-evenemang som i år blir en kombination av våra populära evenemang; BLM Forum 24/10 och Användardagarna 24-25/10 2019. Hålls på Clarion Stockholm.

Läs mer
About Service Works Group
Januari 2019

Nordic BIM Summit, Stockholm 28-29 mars

På Nordic BIM Summit samlas den Nordiska byggbranschen för att utforska hur BIM påverkar den nordiska bygg- och infrastrukturindustrin. Mats Broman, Nordenchef på SWG är en av huvudtalarna.

Läs mer