Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, varför är det viktigt att koppla ihop digitaliseringsinitiativ med de dagliga processerna?

– Digitaliseringen öppnar många nya möjligheter för fastighetsägare, men liksom många andra begrepp som varit/är i ropet gäller det att de inte bara blir en hype utan att man kopplar det till affärsnytta. Bara för att något är digitalt och uppkopplat skapas nödvändigtvis inget mervärde. Man måste även titta på vilken nytta den digitala informationen kan utgöra och i vilka processer liksom att man har systemstöd som kan hantera informationen i hela informationskedjan.

Vad kan man som fastighetsägare vinna på att digitalisera?

-Som fastighetsägare har man två uppdrag; dels är man byggherre, dels förvaltare. Som byggherre utför man projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten som innebär investeringsprocesser som genererar kapitalkostnader och som i slutänden avspeglar sig på hyresavin. Som förvaltare sköter man förvaltning och drift av byggnader och markområden, planerar underhåll och ansvarar för fastigheternas ekonomi liksom har kontakt med hyresgäster och entreprenörer. Oavsett uppdrag vill man i både bygg- och förvaltningsprocessen minska sina kostnader, effektivisera processerna och förvalta mer effektivt.

Så vad ska man göra innan man påbörjar sina digitaliseringsinitiativ?

-Som fastighetsägare tycker jag man bör fråga sig hur de digitaliseringsinitiativ man planerar att genomföra hänger ihop med arbetet i de dagliga processerna. Dessutom bör man konkretisera vilka nyttor man vill uppnå och vad man vill använda datan till?

Kan du ta några konkreta exempel?

-Javisst. Många fastighets- och serviceföretag idag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. Det kan till exempel handla om att man vill tillgängliggöra byggnadsinformation som skapats i projekten i den löpande förvaltningen och säkerställa att den också kan ajourhållas på ett effektivt sätt.

Några exempel på frågor som då behöver besvaras är.

  • Har jag rätt kravställning för leverans av förvaltningsintressant information?
  • Hur skall informationen samlas in och överföras till förvaltningsskedet?
  • Hur skall vi skapa en så automatiserad process som möjligt för insamling och överföring?
  • Hur säkerställer vi ajourhållningen av datan i de löpande processerna så inte investeringen/inventeringen inte bara är korrekt när projektet eller inventeringen överlämnas?

Vad krävs för att lyckas?

-Det krävs oftast förändrade arbetssätt, systemstöd och kunskap för att lyckas med sina digitaliseringsinitiativ så att de även skapar affärsnytta i de dagliga processerna. Som vi tidigare beskrivit i olika artiklar så finns alla möjligheter att digitalisera sina processer på olika sätt, alltifrån att digitalisera sina ritningar till att registrerar metadata på sin tekniska dokumentation och koppla dokumenten till processerna i förvaltningen eller inventera data kring de viktiga underhålls och besiktningspliktiga objekten i förvaltningen.

Om man vill veta mer?
– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar