Enquire Search

SWGs experter på Efficient Facility har fått i uppdrag att leverera en IT-lösning till Region Värmland i form av en Konstmodul som är en del av IWMS* lösningen Faciliate.

-Region Värmland har ca 20000 konstverk. Min upplevelse är att Region Värmland har god kontroll på konstsamlingen men vi kan givetvis alltid bli bättre och det är därför har vi sökt det här IT-stödet. Nu kan vi vid den årliga inventeringen direkt på plats dokumentera och justera uppgifter om verket, via en app i en mobil lösning, säger Anna Åberg, konst- och teknikstödschef på Region Värmland.

All information om konstverken och deras placering hanteras via register. Genom att inventera konstverken i systemet hålls registret levande.

-Med hjälp av Konstmodulen vet vi exakt i vilket hus, i vilket rum och på vilket plan konsten befinner sig oavsett vilken verksamhet som är där. Det gör att vi får en mycket säkrare registrering av verken jämfört med tidigare. Våra konsthandläggare kan enkelt gå ut på plats och fota verket som ska inventeras och göra eventuella justeringar i registret om någon uppgift fattas. Vi får snabbt koll på konstverken och deras aktuella status genom att antal, tillgänglighet, placering, utlåning och kostnader ses direkt på bildskärm eller i utskrivna rapporter, menar Anna Åberg.

Konstmodulen är en del av systemstödet Faciliate IWMS.

Tony Ulmehag brinner för både konst och IWMS, kontakta gärna honom!

*IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lejonfastigheter, Sporthallen

3D-laserskanning och BIM-modellering av Sporthallen ger korrekta underlag för ombyggnad.

Läs mer