Enquire Search
Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner

Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner

Kalmar kommun, som förvaltar och utvecklar lokaler för Kalmar kommuns egna behov, väljer Service Works Global (SWG) som partner vid införande av ett nytt fastighetssystem, Faciliate, som ska främja ett obrutet informationsflöde genom den byggda miljöns hela livscykel. Kontraktet löper på fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt fyra år.

På så sätt får Kalmar kommuns ca 350 användare ett effektivt, ändamålsenligt och flexibelt IT-stöd för att utveckla och förvalta skolor, förskolor, kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. Totalt förvaltar de ca 385 000 kvm egna och ca 180 000 kvm inhyrda ytor.

– Vi är mycket glada och stolta över att Kalmar Kommun ger oss förtroende att leverera en modern förvaltningsplattform för deras fastighetsförvaltning. Nu ser vi fram emot att stötta dem att vidareutveckla sin fastighetsverksamhet, säger Tony Ulmehag på Service Works Global.

 

Om Faciliate
Med IWMS-systemet Faciliate får fastighetsägare och FM-företag en bred lösning för att hantera teknisk och ekonomisk förvaltning och allt där emellan. Med systemets 30 moduler täcks de flesta behov som förvaltare efterfrågar. Information, dokumentation och data är tillgänglig på ett strukturerat sätt som gör arbetet för alla involverade planerbart, smidigt och förutsägbart.