Enquire Search

Faciliate 2024.2 är här. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som kommer att släppas i nästa version av Faciliate.

 

Generellt

Utökad loggning när pushmeddelande inte når sin mottagare.
Batch för att skicka push utökats för att ge mer information i batch-loggarna.

Hyra

Stöd för bilaga 96 på kontraktsmall 12B.3 från Fastighetsägarna

Kontakta SWG om Ni önskar aktivera denna bilaga hos Er.

 

Tillsyn och skötsel

Kunna spara egna urval i funktioner för att Generera rutiner och ronder

Möjlighet att kunna spara och ladda egna urval i funktionen för att Generera Rutiner och ronder.

Kunna sätta rutinmallar som icke giltiga.

Kunna ange om en rutinmall är giltig eller ej med giltighetsdatum. Detta datum styr om man kan välja denna mall i funktionen för att skapa rutiner från mallar.

Möjlighet att gruppera rutintillfällen på rond + kontrollista + vecka.

Nytt alternativ för att kunna gruppera sina rutintillfällen.

Om Ni önskar aktivera denna så gör det i samråd med SWG.

 

Avtal och garantier

Utökat antal tecken för diarienummer

Antal tecken för journalnummer/diarienummer för avtal har utökats från 60 till 80 tecken.

 

Energi och media

Ge stöd för att lägga till flödesmätare för fjärrkyla

Tillagt funktionalitet för att koppla ihop fjärrkyla med en flödesmätare. Tidigare har man bara kunnat välja ett media som har kunnat kopplas till en flödesmätare.

Utökad inställning så att man kan välja flera media.

På mätaren kan man koppla en flödesmätare till en mätare för fjärrkyla.

 

Pocketlord

Arbetsorder

Plocka och Återlämna AO ska behålla status Web

Två nya inställningar som avgör om en arbetsorder kan bibehålla status Web när de plockas och återlämnas.

 

Diagram för registrerad tid

Ny graf som visar inarbetad tid per dag senaste veckan och innevarande vecka.
Inarbetat tid = normaltid + restid + övertid enkel + övertid kvalificerad.

Uppsnabbning vid avslut av arbetsorder

Uppsnabbning vid avslut av arbetsorder via Pocketlord.

 

Tillsyn och skötsel

Ny graf som visar inarbetad tid per dag senaste veckan och innevarande vecka.

I händelse det finns aktiva rutintillfällen vars tid ännu inte avrapporterats (rutintillfällesraderna har inte avslutats) så visas summan av tid från rutintillfällesraderna som “Pågående rutintillfällen”. Detta är summan av Åtgången tid och Extra tid för utföraren angiven på rutintillfällesraderna.

 

Energi och media

Enklare hantering av avläsningstillfällen

Kunna visa status i listan för avläsning

Status är en ny beräknad egenskap i Pocketlord som visar pågående status som är “Avlästa” eller “Att avläsa” eller inget.
“Avlästa” syns på de avläsningstillfällen som är helt avlästa.

“Att avläsa” syns på de avläsningstillfällen som har minst en rad kvar att läsa av.
Tom status (avsaknad av status) på avläsningstillfällen som inte har laddats ännu.

 

Kunna välja vad som visas i listan över avläsningar samt att man kan välja sortering

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)
PDF-fil