Enquire Search

SWG har fått i uppdrag att skapa en korrekt digital tvilling och kommunikativt material av Sollentunavallen så att Sollentuna Kommunfastigheter AB får full kontroll på sina utrymmen.

Filmen visar en visualisering av inom- och utomhusmiljön av Sollentunavallen som kan användas som kommunikationsmaterial.

 

Lösningen bestod av:

  • Insamling av befintlig data av byggnaden och utomhusmiljön samt georeferens via laserskanning och drönare.
  • Registrering och strukturering av insamlad fältdata i punktmoln.
  • Framtagning av BIM- och relationsmodell för drift- och förvaltning samt ROT-projekt.
  • Framtagning av visualiseringar som underlättar kommunikationen.
  • All insamlad information – punktmoln, BIM- och relationsmodelln, ritningar och färgkodade layouter på areor och utrymmen – publiceras i det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS och görs tillgängligt för samtliga medarbetare att använda dygnet runt.

Uppdragsgivaren får tillgång till:

  • En geometriskt korrekt digital tvilling
  • 3D-modell & ritningar
  • Färgkodade layouter på areor och utrymmen med kopplingar till mätbara punktmoln

Från projektstart till färdig leverans på 11 veckor.

 

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Higab, Postgatan 16

Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Sollentuna Kommunfastigheter, Edsbergs slott

3D-laserskanning och BIM-modellering av Edsbers slott ger korrekta underlag inför ROT-projekt.

Läs mer