Enquire Search

SWG har fått i uppdrag att skapa en korrekt digital tvilling och kommunikativt material av Sollentunavallen så att Sollentuna Kommunfastigheter AB får full kontroll på sina utrymmen.

Filmen visar en visualisering av inom- och utomhusmiljön av Sollentunavallen som kan användas som kommunikationsmaterial.

 

Lösningen bestod av:

  • Insamling av befintlig data av byggnaden och utomhusmiljön samt georeferens via laserskanning och drönare.
  • Registrering och strukturering av insamlad fältdata i punktmoln.
  • Framtagning av BIM- och relationsmodell för drift- och förvaltning samt ROT-projekt.
  • Framtagning av visualiseringar som underlättar kommunikationen.
  • All insamlad information – punktmoln, BIM- och relationsmodelln, ritningar och färgkodade layouter på areor och utrymmen – publiceras i det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS och görs tillgängligt för samtliga medarbetare att använda dygnet runt.

Uppdragsgivaren får tillgång till:

  • En geometriskt korrekt digital tvilling
  • 3D-modell & ritningar
  • Färgkodade layouter på areor och utrymmen med kopplingar till mätbara punktmoln

Från projektstart till färdig leverans på 11 veckor.

 

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Västfastigheter

Leverans av BIM-modeller av VGR:s alla eget ägda sjukhusfastigheter ger Västfastigheter tillgång till digital...

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Lokalförvaltningen Göteborg Stad – Bräckeskolan

En perfekt start för ombyggnad av Bräckeskolan med hjälp av 3D-laserskanning och korrekt 3D-modell

Läs mer
Heimstaden väljer SWG:s lösningar kring BIM och drawing management
Referenskund

Uppdrag: Heimstaden

Väljer SWGs lösningar kring BIM och drawing management. Uppbyggnad och ajourhållning av svenska fastighetsbeståndet.

Läs mer