Enquire Search

SWG har mångårig erfarenhet av BIM och designverktyg inom CAD-teknik som t ex Revit, AutoCAD, Naviate och Navisworks.

Inom ramen för vårt erbjudande inom Building Lifecycle Management har vi kompetens som kan stötta i de olika skedena av en byggnads livscykel exempelvis i kravställnings- och designskedet men framför allt i drift- och förvaltningsskedet.

Enligt vår erfarenhet är det viktigt att BIM-modeller skapas med rätt struktur för att kunna användas på ett effektivt sätt genom byggnadens hela livscykel och att modellen för förvaltningsändamål är skapad så att den kan användas vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Våra tjänster erbjuder ett kvalitetssäkrat underhåll av BIM-modeller.

Läs mer i våra digitaliserings- & BIM-guider:

Guide till hur du gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet.

Guide till vilka metoder som kan användas och vinster som kan uppnås i förvaltningsskedet när man digitaliserar befintliga byggnader.

Guide till hur man skapar BIM-modeller av existerande byggnader genom att digitalisera befintliga 2D-ritningar.

Guide till hur man digitaliserar med hjälp av 3D-laserskanning och får en korrekt relationsmodell.

Bild: Higab. SWGs uppdrag: 3D-visualisering av kontorslokaler med utgångspunkt från BIM-modellen