Enquire Search
Software implementation services from Service Works

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster kring våra systemlösningar till fastighetsförvaltare och FM-företag. Våra experter hjälper till att samla in, strukturera och implementera digital byggnadsinformation i våra systemlösningar för att på bästa sätt stödja din organisations olika processer. Och göra den lätt tillgänglig för alla i organisationen, dygnet runt.

October 2020

Webbvisning: Scan to BIM

Se hur man skapar en BIM-modell av befintliga byggnader genom att 3D-laserskanna och modellera och vilka nyttor man kan få av BIM-modellen i förvaltningsskedet. Inspelad visning.

Läs mer
November 2020

Vi söker IT-tekniker

Vi söker dig som vill arbeta med systeminföranden, uppgraderingar och felsökningar av våra applikationer internt och externt.

Läs mer
Key FM Priorities 2017
November 2020

Underhåll av FM ACCESS 27 november 18-23:59

Under tiden som underhållet sker finns ingen åtkomst till FM ACCESS.

Läs mer