Enquire Search

Ladda ner guiden här

 

Att det går en digitaliseringsvåg genom fastighetsbranschen har nog få missat. Många fastighetsförvaltare och FM-företag vill arbeta mer digitalt när det gäller att hantera sin byggnadsinformation och göra den tillgänglig i den dagliga förvaltningen, men det är svårt att veta hur man gör för att gå från ord till handling.

Ladda ner vår guide som beskriver hur man skapar BIM-modeller av befintliga byggnader genom att digitalisera befintliga 2D-ritningar. Den snabbaste och mest kostnadseffektiva metoden till BIM.

 

Guiden ger dig konkret information om

  • vilka olika nivåer av BIM som finns och vad de innebär.
  • hur man skapar BIM-modeller genom att  digitalisera befintliga 2D-ritningar (steg 1).
  • vilka nyttoeffekter som uppnås i förvaltningsskedet.

Du kanske även är intresserad av guiden:

Skapa BIM-modeller med hjälp av 3D-laserskanning. Få korrekt relationsmodell.