Enquire Search

Fakta om projektet

Utmaning:

  • Bristande underlag inför stambyte och renovering av 16 punkthus kräver nya relationshandlingar som underlag för projektering och byggande.

Lösning:

  • Med laserskanning har SWG ”fångat verkligheten” med millimeterprecision som ligger till grund för att skapa en korrekt relationsmodell.
  • Kvalitetssäkrat och lättillgängliggjort laserskanningsdata för alla projektdeltagare så att de enkelt kan göra en rundvandring i byggnaden och mäta utan att behöva åka ut på plats.
  • Producerat en korrekt måttsatt relationsmodell (BIM) som underlag för ROT-projekt.

Fördelar:

  • Korrekta underlag för framtida om- och tillbyggnader.
  • Rätt areor för hyra, städ m.m.
  • Ökad kontroll inför renoveringar.
  • Analyser och visualisering av byggnadens nuvarande skick.
  • Minskat antalet omarbetningar under ROT-projektering.

När bostadsbyggandet under miljonprogrammet genomfördes på 1960-talet fanns det stora brister i hantering av dokumentation och information till drift och förvaltning. I samband med att det nu är aktuellt att genomföra ROT-projekt för dessa bostäder skall tidigare misstag inte upprepas. NCC har tillsammans med Botkyrkabyggen ett stort renoveringsprojekt på gång där de kommer att verka för att skapa ett obrutet informationsflöde genom byggnadens livscykel för att säkerställa att den information som behövs i varje skede från design, produktion till drift och förvaltning blir tillgänglig och bidrar till en kostnadseffektivare design- bygg- och förvaltningsprocess.

I samband Symetris kundevent Design Management Forum gjordes en intervju med representanter från Botkyrkabyggen och NCC som berättar om ROT-projektet och deras strävan efter det obrutna informationsflödet:

 

Fler uppdragsgivare

Referenskund

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Svenska Mässan Gothia Towers

Väljer SWG som samarbetspartner för nytt grafiskt verksamhetsstöd. Får full kontroll över företagets byggnadsinformation

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Riksdagsförvaltningen

Säkra kvalitén i drift- och förvaltning. Tillgängliggör korrekt beslutsunderlag för kostnadseffektivare ombyggnationer och renoveringar.

Läs mer