Enquire Search

Vi erbjuder ett flertal kostnadsfria inspelade webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis.

 

Steg 1: Digitalisera dina existerande byggnader utifrån befintliga ritningar

Visning ger konkreta råd kring vad man bör tänka på när man digitaliserar sina existerande byggnader och utgår från befintligt ritningsmaterial t ex ritningar i pappers- och CAD-format när man skapar en BIM-modell.  Innehåll:

 • Skapa BIM-modell av befintliga ritningsunderlag t ex ritningar i pappers- och CAD-format 
 • Nyttor & vinster.  
 • Så här kommer du igång.  

För vem: för dig som vill veta vilka fördelar och kundnyttor som uppnås, främst i drift- och förvaltningsskedet, när man skapar en BIM-modell av existerande ritningsunderlag.

Se den inspelade webbvisningen här

Ladda ner digitaliseringsguiden steg 1 här

 

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering.  

Visningen beskriver hur 3D-laserskanning fungerar och vad som är viktigt att tänka på vid upphandling av BIM-modellering baserat på 3D-laserskanning .

 • Skapa BIM-modell med hjälp av laserskanning & 3D-modellering.  
 • Beskrivning av teknik och tillvägagångssätt.
 • Nyttor & vinster.  
 • Så här kommer du igång.  

För vem: för dig som har behov av en geometrisk korrekt BIM-modell (som stämmer överens med verkligheten) inför ombyggnation, så att du kan tillhandahålla korrekta underlag för projektering.

Se den inspelade webbvisningen här

Ladda ner digitaliseringsguiden steg 2 här

 

Steg 3: Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.  

 • BIM-modell som en kopia, en digital tvilling, av byggnaden. 
 • Nyttor & vinster.  
 • Kravställning.  
 • Vägen dit.  

För vem: för dig som vill veta mer om digitala tvillingar och vägen dit. 

Se den inspelade webbvisningen här