Enquire Search

Under mars och april erbjuder vi ett flertal kostnadsfria webbvisningar på temat digitalisering där du ser nyttorna med att digitalisera ditt fastighetsbestånd och hur man kan ta det stegvis.

 

Steg 1: Digitalisera dina existerande byggnader utifrån befintliga ritningar

Visning ger konkreta råd kring vad man bör tänka på när man digitaliserar sina existerande byggnader och utgår från befintligt ritningsmaterial t ex ritningar i pappers- och CAD-format när man skapar en BIM-modell.  Innehåll:

 • Skapa BIM-modell av befintliga ritningsunderlag t ex ritningar i pappers- och CAD-format 
 • Nyttor & vinster.  
 • Så här kommer du igång.  

För vem: för dig som vill veta vilka fördelar och kundnyttor som uppnås, främst i drift- och förvaltningsskedet, när man skapar en BIM-modell av existerande ritningsunderlag.

Se den inspelade webbvisningen här

Ladda ner digitaliseringsguiden steg 1 här

 

Steg 2: Digitalisera befintliga byggnader med hjälp av laserskanning & modellering.  

Visningen beskriver hur 3D-laserskanning fungerar och vad som är viktigt att tänka på vid upphandling av BIM-modellering baserat på 3D-laserskanning .

 • Skapa BIM-modell med hjälp av laserskanning & 3D-modellering.  
 • Beskrivning av teknik och tillvägagångssätt.
 • Nyttor & vinster.  
 • Så här kommer du igång.  

För vem: för dig som har behov av en geometrisk korrekt BIM-modell (som stämmer överens med verkligheten) inför ombyggnation, så att du kan tillhandahålla korrekta underlag för projektering.

Se den inspelade webbvisningen här

 

Steg 3: Förädla din BIM-modell till en digital tvilling eller skapa digital tvilling i nya projekt.  

 • BIM-modell som en kopia, en digital tvilling, av byggnaden. 
 • Nyttor & vinster.  
 • Kravställning.  
 • Vägen dit.  

För vem: för dig som vill veta mer om digitala tvillingar och vägen dit. 

Se den inspelade webbvisningen här