Enquire Search

SWGs experter på efficient facility har genomfört modellering/objektifiering av samtliga A-ritningar enligt arbetsmodellen nedan. All uppritning gjordes på befintliga underlag och omfattade arkitektplaner på det aktuella beståndet. Varje byggnad lagras sedan i en modell där samtliga plan finns representerade i 3D. Alla rum i en lägenhet grupperas till lägenhetsobjekt som i FM Access länkas till Fastighetssystemets kontraktsnummer.

Efter uppritning genereras areor enligt svensk standard BTA, BRA och NTA. Areorna läses ut via FI2.XML och importeras till FM Access tillsammans med geometrier.

Arbetsgång för objektifiering med automatisk överföring av rumsareor:

  • Rasterfilerna sammanställs.
  • CAD-filerna sammanställs och kontrolleras
  • Modellering/Objektifiering.
  • Kvalitetskontroll av modeller.
  • Areor och metadata registreras
  • FI2 XML-fil med areainformation genereras
  • Areor och metadata importeras till FM Access.
  • Kvalitetskontroll av areor och dokument i FM Access.

 

Fler uppdragsgivare

SWG vinner avtal med Locum gällande Faciliate som fastighetsförvaltningssystem
Referenskund

Uppdrag: Locum

3300 användare får fortsatt tillgång till Faciliate och ett stort antal moduler för att...

Läs mer
Effektivare areahantering med BIM-modeller hos DNB
Referenskund

Uppdrag: DNB Næringseiendom

Vill förbättra sin areahantering och effektivisera samarbetet i byggprojekt. Tar steget till BIM-modeller.

Läs mer
Alingsåshem automatiserar sin hyresadministration med Fast2
Referenskund

Uppdrag: Alingsåshem

Automatiserar processer inom hyresadministration med Fast2, för att effektivisera och minska antalet fel och...

Läs mer