Enquire Search

SWGs experter på efficient facility har genomfört modellering/objektifiering av samtliga A-ritningar enligt arbetsmodellen nedan. All uppritning gjordes på befintliga underlag och omfattade arkitektplaner på det aktuella beståndet. Varje byggnad lagras sedan i en modell där samtliga plan finns representerade i 3D. Alla rum i en lägenhet grupperas till lägenhetsobjekt som i FM ACCESS länkas till Fastighetssystemets kontraktsnummer.

Efter uppritning genereras areor enligt svensk standard BTA, BRA och NTA. Areorna läses ut via FI2.XML och importeras till FM ACCESS tillsammans med geometrier.

Arbetsgång för objektifiering med automatisk överföring av rumsareor:

  • Rasterfilerna sammanställs.
  • CAD-filerna sammanställs och kontrolleras
  • Modellering/Objektifiering.
  • Kvalitetskontroll av modeller.
  • Areor och metadata registreras
  • FI2 XML-fil med areainformation genereras
  • Areor och metadata importeras till HyperDoc.
  • Kvalitetskontroll av areor och dokument i HyperDoc

 

Fler uppdragsgivare

NOC Case Study: How CAFM software controls the Planned Preventative Maintenance (PPM) and asset reliability
Referenskund

Uppdrag: National Oceanography Centre

En av våra internationella uppdragsgivare forskar om hur klimatförändringarna påverkar livet under ytan.

Läs mer
TTrafikförvaltningen väljer Faciliate från SWG
Referenskund

Uppdrag: Trafikförvaltningen

Leverans och support av Faciliate. Säkerställer långsiktig systemlösning för hantering av fastighetsinformation i förvaltningsprocesserna.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: SGS Studentbostäder

Digital visning av lediga uthyrningsobjekt ger studenter möjlighet att uppleva nya boendet i mobilen.

Läs mer