Enquire Search

Många bostadsbolag brottas med att få fram underlag inför kommande ROT-renoveringar. Visst kan man hitta några ritningar, om man har tur, men hur är kvaliteten? Stämmer ritningarna med verkligheten och är de skalenliga?

Med hjälp av laserskanning kan man enkelt fånga verkligheten och skapa en korrekt 3D BIM-modell av en byggnad. Nackdelen med den tekniken är att den kräver tillträde till samtliga utrymmen i en byggnad. Problemet ligger i logistiken, att få tillgång att skanna befintliga lägenheter samtidig som man har boende hyresgäster.

AI-baserad motor genererar BIM-modeller från befintliga ritningsunderlag

En metod där hyresgästerna inte påverkas. Detta blir en oslagbar kombination för att få korrekta och tillförlitliga underlag inför kommande ROT-renoveringar med minsta möjliga störningsmoment. Korrekta modeller undviker många problem som kan uppstå vid felaktiga underlag.

Modellerna blir sedan era nya underlag i den löpande förvaltningen och kan hanteras i våra system. I den metodik vi arbetat fram finns även möjlighet att ajourhålla modeller med egna skanners.

Enkelt att få koll på kostnaderna

Metodiken är enkel att beställa: genom att ange några få data om byggnaden genereras automatisk en kostnadsbild för hela processen. Mycket enkelt att genomföra under hösten för att skapa budget införför nästkommande år.

Om man vill veta mer?

Se vår kostnadsfria inspelade webbvisning:

Se inspelad visning här

Och om man vill veta mer än så?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.