Enquire Search

Är era befintliga ritningar svårlästa och plottriga?

Gammal plottrig och svårtläst ritning

De flesta fastighetsbolag har idag en salig blandning av ritningar högt och lågt i olika format, allt från äldre inskannade pappersritningar i pdf till raster- eller CAD-filer osv. Att hantera dessa olika format, och samtidigt förstå och tyda ritningarna, är knepigt för de allra flesta och inte helt lätt. Känns detta bekant?

Ordning och reda i ritningsarkivet

Omritad, tydligare och mer lättbegriplig ritning.

På SWG älskar vi ordning och reda. Vi hjälper våra uppdragsgivare att samla in, strukturera och tillgängliggöra deras ritningar så att de blir lättillgängliga i förvaltningsfasen. Vi hjälper även till att rita om befintliga gamla ritningarna, till de format som önskas, till tydligare och mer lättbegripliga underlag.

Tydligare ritningar eller 3D-modell?

Syfte och ambitionsnivå på digitaliseringsprojektet styr nivån på resultatet. Vill man kanske enbart få tydligare ritningar eller vill man få en komplett digital tvilling genom en 3D-modell (även kallad BIM-modell).

SWG:s kunder förvaltar idag +100 miljoner m2. Vi hjälper många av dem med att rita om befintliga ritningar på daglig basis.

Till vänster, gamla svårlästa och svårtydda ritningar. Till höger, en 3D-BIM-modell samt omritade tydligare planritningar med visuella filter som innehåller färgkod, rumstyp, area och antal objekt.

 

Några exempel på nyttan med att rita om:

  • Tillgång till objekt: Vi objektifierar och tillgängliggör för att enkelt se byggnaden med dess objekt (våningsplan, lägenhet/lokal, övriga utrymmen) med tillhörande areor enligt svensk standard för att smidigt och korrekt hantera kontrakt, städareor, brandskydd, A-temp etc.
  • Tillgängliga ritningar: I det grafiska verksamhetsstödet FM Access tillgängliggörs byggnaderna visuellt för att enkelt se alla ritningar eller filtrera objekt som till exempel golvbeläggning, fönstertyp, vitvaror, dörrar etc. Varför inte ta fram nettoarea på väggarna för ett mer korrekt planerat underhåll?
  • Enklare uthyrningsprocess: Gör uthyrningsprocessen enklare, tydligare och mer värdeskapande. Erhåll automatiska bo- & lokalfaktablad, inte längre än ett knapptryck bort i FM Access.
  • Förenklat bransdskyddsarbete: Visualisera brandceller, branddörrar, utrymningsvägar, sprinkler etc. och förenkla hanteringen av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).
  • Hantera underhållsobjekt: Presentera och visualisera underhållsobjekten i byggnaden. Koppla drift och underhållsdokumentationen till respektive objekt.
  • Genom att konvertera befintliga ritningsunderlag till en 3D-modell kan eventuella givare och sensorer enkelt tydliggöras och kopplas till en IoT-plattform för ett smart och mer kostnadseffektivt underhåll.

Saknas bra underlag inför en ombyggnad?

Saknas bra underlag inför en ombyggnad så är 3D-laserskanning en oöverträffad metod att skapa en exakt avbild av byggnaden och få fram exakta mått i tre dimensioner. Läs mer.

Några av våra uppdragsgivare som redan gjort resan: Lunds Kommuns FastighetsbolagVästfastigheter och Sollentunahem.

Veta mer?

Kontakta vår digitaliseringsexpert Marcus Jerkeborg för mer information.