Enquire Search

Alltför ofta ser vi att fastighetsägare påbörjar omfattande renoveringsprojekt trots att befintliga ritningsunderlag är föråldrade och direkt felaktiga. Dessa felaktigheter beror oftast på att in- och utvändiga förändringar i byggnaden inte har dokumenterats.  

Innebörden och konsekvensen av att inte ha korrekta och tillförlitliga ritningsunderlag, utan i stället fortsätta med de gamla, är bland annat:  

  • Arkitekten upptäcker avvikelser från verkligheten och måste löpande genomföra kontrollmätningar på plats för att korrigera befintligt underlag. Detta leder till en omfattande tidsinvestering och ökade kostnader.  
  • Projektörernas arbete påverkas också negativt. Precis som arkitekten måste de ägna onödig tid åt fysiska besök i byggnaden för att kontrollera och rätta till föråldrade underlag.  
  • Hantverkarnas arbete påverkas genom ökad tidsåtgång och fler ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA). 

Att påbörja ett ROT-projekt utan korrekta underlag ökar risken för extraarbete och onödigt gnissel bland projektdeltagarna. Naturligtvis finns det också en risk för att överskrida projektets tidsramar och ökade kostnader. 

 Delta på webbvisning kring ROT-projekt

 

Vägen till korrekta underlag 

På Service Works Global, SWG hjälper vi dagligen uppdragsgivare att ta fram korrekta underlag inför ombyggnationer.  

3D-laserskanning är en oöverträffad metod för att skapa en avbild av byggnaden och få fram exakta mått i tre dimensioner. Resultatet är en fullständig 3D-BIM-modell med korrekta geometrier och ett punktmoln inklusive tillhörande bilder. Genom att använda punktmolnets bilder kan man göra virtuella platsbesök, ”vandra runt” i byggnaden och ta precisa mått direkt i bilden.  

 

Att investera i noggranna underlag från första början kan vara avgörande för att undvika komplikationer och problem i senare skeden av ROT-projektet. Det inte bara resulterar i kostnadsbesparingar utan även i en smidigare och mer effektiv genomförande av projektet. 

Kontakta oss gärna för mer information och offert.