Enquire Search

Syftet med att ta fram grunden till en digital tvilling av en befintlig byggnad är olika beroende på vad tvillingen ska användas till.

  • Areor: Många fastighetsägare vill få full koll på sina areor för uthyrning och städ etcetera liksom korrekt A-temp för lagstadgade energideklarationer.
  • Prediktiva arbetssätt: Fastighetsägaren vill ha kontroll på byggnadens olika installationer (assets) med tillhörande produktinformation som serviceintervaller och modellbeteckningar för ett mer förutseende arbetssätt.
  • Minska ÄTA och resor: Alla typer av om- och tillbyggnationer samt lokalanpassningar har stor nytta av ett underlag som stämmer och som alla inblandade kan förstå. Använd den digitala tvillingen redan i upphandlingsfasen för att ge samtliga anbudsgivare en förståelse för de faktiska förhållandena på plats. Detta tar ÄTA-diskussionerna och resorna till ett minimum och gör dessutom anbuden mer träffsäkra. En korrekt 3D-modell tas fram för att undvika merarbete och ge bättre förutsättningar för arkitekter och konsulter i deras fortsatta projekteringsarbete.
  • Energibesparingar: I många fall används den digitala tvillingen i den dagliga driften för att visualisera och styra fastigheten utifrån sensordata (IoT) och på så sätt bli mer energieffektiv med minskad energiförbrukning som följd. Man vill helt enkelt arbeta smartare och mer hållbart i det löpande förvaltningsarbetet.
    • Det är exempelvis mycket värt att kunna monitorera, visualisera och styra ventilation som ofta är den största energibesparingsposten för en fastighetsägare. En teknisk chef uppgav att över 60% av deras energibesparingar var just smart ventilation. Positiva följdverkningar av smart ventilation leder även till ett bättre inomhusklimat som i sin tur leder till en hälsosammare miljö att vistas i.
    • Att koppla sensordata (temperatur, CO2, etc) till en övergripande AI som baserat på historik och realtidsdata lär sig hur de olika rummen i fastigheten används och sedan styr ventilationen är något av det bästa en fastighetsägare kan göra. Både ur ett ekonomiskt, klimat- och hälsoperspektiv.

Ovan är bara några exempel på syftet med att ha en 3D-modell av en befintlig byggnad. Läs gärna mer i våra digitaliseringsguider.

 

Processen mot en digital tvilling

Processen för att skapa grunden till en digital tvilling av en befintlig byggnad i form av en 3D-modell består av ett antal steg; planering, laserskanning och 3D-modellering. Laserskanning inklusive inmätning görs på plats.

Mattias Glaad Klingvall, en av SWG:s erfarna skanningsoperatörer – hur går fältarbetet till?

Laserskanning

Skanning pågår. Här ses Mattias Glaad Klingvall, en av SWG:s skanningsexperter, med en högkvalitativ bärbar NavVis VLX-skanner på axlarna in action på ett skanningsuppdrag.

– Innan fältarbetet sätts i gång behöver uppdragsgivaren definiera syftet med skanningen och tillsammans med SWG planera när och hur skanningen ska genomföras.

Den befintliga verksamheten i byggnaden pågår ju oftast parallellt med skanningen vilket innebär att berörda verksamheter behöver få information om varför och när vi är på plats. De behöver även veta att vi behöver tillgång till samtliga utrymmen, nycklar till låsta dörrar osv. Information och kommunikation är A och O.

När syftet är fastställt, hur går man vidare?

– När syftet med skanningen är fastställt går vi igenom hur kartläggningen går till. Den i särklass viktigaste punkten att tänka på ur ett beställarperspektiv är att bereda access till samtliga utrymmen som ska kartläggas.

Datainsamlingen sker i tre steg. Det första vi gör på plats är att lägga upp en plan för insamlingen ska utföras. Sedan etablerar vi ett antal referenspunkter i form av små klisterlappar som vi mäter in med hög precision. Dessa behövs för att säkerställa att noggrannheten som efterfrågas samt för att knyta skanningen till dess rätta position i världen.

Själva skanningen är sedan en ”promenad i parken”. Vi promenerar helt enkelt runt med utrustningen i samtliga utrymmen som ska kartläggas – hur smidigt som helst. Det finns olika typer av skanners men vi har valt att alltid arbeta med den bästa utrustningen som ligger i framkant i teknikutvecklingen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Kommunikation ligger mig verkligen varmt om hjärtat. Att få bidra med en lösning där informationen blir lätt att förstå och dela är som balsam för själen. Vetskapen att få bidra med något riktigt bra som ger direkt nytta för kunden i form av tid- och kostnadsbesparingar samt ett hållbart och smart arbetsflöde. Och inte minst alla trevliga människor jag får förmånen att träffa i mitt arbete.

Som beställare, vad är viktigast att tänka på innan man kör i gång?

– Att befintliga hyresgäster är informerade kring att vi kommer och skannar, så att befintlig och pågående verksamhet påverkas minimalt. Och förstås, att vi får tillgång till alla rum och utrymmen, inklusive de låsta.

Vilken av alla hundratals byggnader du skannat har du uppskattat mest?

– Knepig fråga men Nordiska museet i Stockholm var ju en pampig och storslagen byggnad med fantastisk detaljrikedom och ornamentering. Byggnader med kulturhistoriskt värde är alltid något extra att få jobba med. När kartläggningen sedan används som underlag för fortlöpande underhållsarbete och bidrar till att byggnaden får den omsorg den kräver, då blir jag riktigt glad.

Någon speciell händelse du vill berätta om i samband med att du skannat någon byggnad?

– Ja det finns en hel del. Ett par gånger har vi ”hittat” rum och förråd i byggnader som fastighetsägaren inte kände till och ingen vart i på flera decennier. Det händer ibland att vi efter uppmätning av en byggnad har konstaterat att byggnaden är flera meter längre eller kortare än vad de gamla ritningarna säger – självklart viktig information för fastighetsägaren.

 

Läs gärna branschartikeln: Vad är nyttan med att skapa och arbeta med digitala tvillingar?

Bilden överst på sidan visar resultatet av en laserskanning av Tyresö slott som dels består av ett punktmoln som kan integreras med CAD-system för att skapa en 3D-modell med korrekta geometrier, dels en komplett navigerbar 3D-bild, där allt som finns med på bilden kan visas och mätas. Läs mer