Enquire Search
Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten

Vid projektering av nya psykiatrihuset i Kalmar har Region Kalmar använt projektverktyget Interaxo BIM Data fullt ut för att hantera fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv vilket bidragit till tids- och kostnadsbesparingar  Projektet har tagit ca 5 år från start till mål.

Kristoffer Hallén, fastighetshetsingenjör på Region Kalmar arbetar med systemförvaltning och fastighetssystem så som Interaxo BIM Data, Faciliate, och Revit. Hans fokusområde i projektet är att få ihop hela cykeln av information som skapas i byggprojekten där Interaxo BIM Data är en av kuggarna i hjulet.

Kristoffer Hallén om sina erfarenheter av Interaxo BIM Data:

“I dagsläget ser vi inte att det finns någon produkt på marknaden som kan ersätta den funktionalitet som finns i Interaxo BIM Data. Det är ett komplett projektverktyg med bra kopplingar till vårt förvaltningssystem Faciliate där vi i framtiden kan förädla byggnadsinformationen, vilket är en viktig del när vi pratar kostnader. Vi slipper Excel-listor och kan i stället direkt föra över informationen och nyttja den i förvaltningen.”

Projektet har haft ytterst få fel tack vare Interaxo BIM Data menar Kristoffer:

”Man får ha i åtanke att om man gör fel i projekteringen resulterar det i flera fel i produktionen vilket är väldigt tidsödande att rätta. Genom att slippa ersätta felaktiga komplicerade dörrar som producerats och monterats har vi gjort tids- och kostnadsbesparingar tack vare Bimeye. Programvaran kostar pengar, men i det långa loppet får vi kostnadsbesparingar genom att vi får tillgång till rätt information.”

Kristoffer fortsätter sina tankar kring minskat antal fel:

”Om det är Interaxo BIM Data-lösningen eller om det är projekteringen i sig kan jag inte svara på, men Interaxo BIM Data är en viktig kugge i det stora perspektivet. När varje specifik disciplin kan göra sitt arbete i Interaxo BIM Data då minskar risken för fel också rätt så ordentligt”.

I projektet har Region Kalmar haft konsulter inom, el, brand, arkitekter, beslag, akustik samt egna funktionsplanerare, som har varit inne och arbetat i Interaxo BIM Datasamtidigt som entreprenören själva också har gjort det:

”Den största styrkan med Interaxo BIM Data, jämfört med motsvarande arbete i Revit, är att många olika personer kan arbeta i samma verktyg samtidigt. Revit har all funktionaliteten för detta men då är det en arkitekt som får mata in all information. Med Interaxo BIM Data minskar tidsförluster och felmarginaler”.

Kristoffer poängterar att om man vill arbeta med förvaltning av data, informationsdelning, livscykelperspektiv och liknande så måste man arbeta med verktyg som Interaxo BIM Data – för att få det att fungera och få det kostnadseffektivt:

”Det är väldigt svårt att få det att fungera, du kan arbeta i Revit eller liknande, men det är så pass tidskrävande att det inte ger någonting tillbaka. Ofta arbetar vi med konsulter som är tekniska specialister, men den som sitter på informationen är ofta entreprenören.

Det som vi en gång har projekterat är inte det som sitter i huset och därför måste informationen skiftas under projektets gång. Att vi då ska låta konsulter sitta och mata in det i efterhand, det är tidsödande och kostnadsmässigt dåligt jämfört med att entreprenören gör det direkt när de vet vad de gör, de har redan informationen i huvudet på vad de har köpt. Vill man få det här att fungera ska man arbeta med Interaxo BIM Data eftersom det är smidigt.”

Ytterligare steg

Region Kalmar har nu tagit ytterligare ett steg när det gäller sitt arbete med Interaxo BIM Data och arbetar idag i projekt där de tittar på att utöka insamling av data till fler underhållsobjekt. Dessutom planerar de för införande av Asset+ för att ytterligare effektivisera livscykelperspektivet med integrerade informationsflöden mellan projekt och förvaltning.

Veta mer? Kontakta Pål Janson

Läs även: Starta informationsbygget parallellt med pågående byggprojekt

Delta på webbvisning: Nyttan med att hantera BIM-modeller med stöd av en projektportal (visning 2)

Källa: https://www.tribia.com/sv/nyheter/region-kalmar-lans-tidsbesparingar-i-projektet-bimeye

Bild: Nya psykiatrihuset Kalmar, NYPS-K, Bygg- och förvaltarenheten, Region Kalmar

Fler uppdragsgivare

Effektiv informationshantering i BIM-projekt
Referenskund

Uppdrag: Ramböll

Med Interaxo BIM Data får alla tillgång till all data under samtliga projektfaser.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Jernhusen

Väljer fastighetssystemet Faciliate inklusive assetdatabas som plattform för att hantera byggnadsinformation ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Region Gävleborg

Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Läs mer