Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, hur går man till väga för att samla in alla data som behövs för att få full kontroll på fastighetens utomhusmiljö?

-Som vi beskrivit i tidigare artiklar så är även utomhusmiljön en del av fastighetsägarens ansvar för att uppfylla lagkraven på en tillgänglig och säker utomhusmiljö, en miljö som dessutom förmedlar första intrycket till område för potentiella hyresgäster. Vi har i andra artiklar och webbvisningar beskrivit hur man med kartan som stöd i Faciliate grafiskt kan visualisera uppföljning eller stöd i de operativa processerna.

Om man vill få god ordning på sina arealer och markobjekt – hur går man tillväga?

-Om man vill skapa förutsättningar för att kunna arbeta med informationen kring sin utomhusmiljö på ett bättre sätt, då behöver man till att börja med få ordning på grundinformationen om alla arealer och markobjekt så man i nästa steg kan underlätta både upphandling, ledning, styrning och uppföljning samt stöd i de operativa processerna.

Och själv insamlingen av all data – hur går den till?

-Insamlingen och strukturering av informationen för de olika markobjekten kan ske från olika källor. Det kan antingen vara digitala GIS-modeller, dwg-ritningar, PDF:er, excel-filer, flygfoton eller drönarbilder – alternativt en mix av allt.

Om det inte finns några underlag?

-Om underlag helt saknas kan vi hjälpa till med 3D-laserskanning. Därefter kan vi addera relevant information såsom fastighetsgränser, adresser, bakgrundskartor etcetera. Vi på SWG har lång och gedigen erfarenhet av att digitalisera såväl utomhusmiljöer som inomhusmiljöer och vi har flertalet referenser inom digitalisering.

En av våra kunder som genomfört digitalisering av både inomhus och utomhus miljö är Sollentunahem, här kan du läsa om deras resa och erfarenheter.

Vilka ytterligare fördelar finns det med att 3D-laserskanna?

-En bonus vid 3D-laserskanning av utomhusmiljön är att man även får med fasaderna på byggnaderna på ett enkelt sätt som sedan kan användas, till exempel för digitalisering av byggnaderna. Det man behöver komplettera med är takskanning.

Finns det möjlighet att se hur insamlingsprocessen fungerar?

-Javisst! Jag rekommenderar att man ser vår inspelade webbvisning. Där berättar och visar våra experter hur man går tillväga dels för att samla in all data men även hur man strukturerar och levandegör datan för att sedan visualisera resultatet på en grafisk karta. Dessutom ser du hur man tillgängliggör resultatet i organisationen så att olika yrkesroller enkelt kommer åt informationen alla tider på dygnet.

Se den inspelade webbvisningen här

Och om man vill veta mer än så?

– Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com