Enquire Search

Som du säkert känner till sker det viktiga förändring inom betalningssektorn som kommer att påverka hur vi alla kommer att kommunikation ekonomiskt – ISO 20022 (även kallat P27 och camt054).

ISO 20022 – Ett nytt gemensamt “språk” för betalningar 

För att effektivt genomföra en betalning behöver alla inblandade parter kommunicera på samma sätt. Detta kräver en gemensam standard och ett gemensamt “språk”.
SWIFT har länge varit ledande inom detta område, men deras gamla standard visade sig vara begränsad. Nu, med ISO 20022, står vi inför en revolution i hur betalningar hanteras världen över.

ISO 20022 möjliggör överföring av betydligt mer information än tidigare standarder, vilket är avgörande för att möta dagens krav på detaljerad och snabb kommunikation. Förändringen är nödvändig för att säkerställa att betalningssystemet håller jämna steg med den snabbt utvecklande finansiella världen.

Hög tid för Fast2-användare att agera 

Om din organisation ännu inte har migrerat till ISO 20022-formatet är det hög tid att agera.

  • Eurosystemet och ECB började övergången redan i november 2022.
  • Utifrån ett globalt perspektiv ska övergången vara klar senast november 2025.
  • Detta är SWIFT:s sista datum för det gamla formatet och standarden.
  • Vi rekommenderar dig att agera nu för att undvika avbrott i dina betalningsprocesser. 

Säkerställ att ni hinner byta formatet i tid 

Många av Fast2-systemets kunder har redan genomfört övergången till det nya formatet. Det återstår dock ett antal som behöver göra detta. Att byta till ISO 20022 är enkelt att initiera, men det tar tid att implementera och verifiera fullständigt.

Kontakta oss

Kontakta oss på SWG redan nu så planerar vi in projektet i god tid innan det gamla formatet slutar fungera. Vi finns här för att stödja dig genom denna övergång, svara på eventuella frågor eller för att diskutera nästa steg.

Bert Svensson, tel: 0739-876545

Niclas Smedberg, tel: 0790-60 50 03

Per Sturk, tel: 0735-15 52 90