Enquire Search
Automagiska processer inom hyresadministration i Fast2

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, vilka är de största vinsterna för bostadsfastighetsbolag att använda automatiserade processer i Fast2?

-Min erfarenhet är att många av våra uppdragsgivare inom bostadssidan har mycket att vinna på att automatisera flera av sina vardagliga förvaltningsprocesser. I Fast2 finns en mängd olika automatiseringsflöden inom hyresadministration, uthyrning/marknad och förvaltning.

 

Här är mina fyra bästa anledningar till att använda automatiserade processer i Fast2.

  • Effektivitet: Automatisering av uppgifter minskar manuell inmatning och upprepat arbete. Istället för att ägna timmar åt rutinmässiga uppgifter kan ditt team nu fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Automatisering ser till att arbetsflöden körs konsekvent och i snabbare takt än vad manuellt arbete skulle tillåta.
  • Minskat antal fel: Mänskliga fel är oundvikliga i manuella processer. Genom att införa automatisering minskar risken för slarvfel, glömska eller misstag. Ett välutformat automatiserat system garanterar att varje steg utförs korrekt varje gång.
  • Kostnadsbesparingar: Även om initiala investeringskostnader kan upplevas höga, leder automatisering till långsiktiga besparingar. Mindre tid på manuell hantering betyder minskade arbetskostnader. Dessutom kan automatiserade system ofta hantera arbete dygnet runt utan extra kostnad.
  • Analys och insikter: Automatiserade system samlar ofta in data om de processer de hanterar. Detta gör det möjligt för företag att få insikter om effektiviteten i sina arbetsflöden, identifiera flaskhalsar och göra datadrivna beslut för förbättringar.

-I en alltmer konkurrenskraftig digital era, där tid och resursoptimering är av yttersta vikt, kan automatisering av IT-system vara nyckeln till ditt företags framgång. Investerar du i automatisering idag, skapar du en grund för effektivitet, tillväxt och innovation i morgon.

 

Finns det möjlighet att se hur detta fungerar?

-Javisst! På vår inspelade webbvisning finns det möjlighet att se hur automatisering inom hyresadninistration fungerar och vilka nyttor man får i de dagliga förvaltningsprocesserna.

Se inspelad visning här

 

Och om man vill veta mer?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på bostadsfastighetsbolag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta Per Sturk på 0735-15 52 90 eller Bert Svensson på 0739-87 65 45.