Enquire Search
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande 2021-03-08

SWG ingår avtal med Västfastigheter om att digitalisera sjukhusfastigheter i Västra Götalandsregionen

Service Works Global Nordic (SWG), ett dotterbolag till Addnode Group, har efter en upphandling tecknat avtal med Västfastigheter om att leverera digitala BIM-modeller (arkitekt) av Västra Götalandsregionens alla eget ägda sjukhusfastigheter. Avtalet omfattar mer än 1.5 miljoner kvadratmeter och sträcker sig över tre år.

Genom BIM-modellerna får Västfastigheter tillgång till digital byggnadsinformationen i sina dagliga processer och kan nyttja areauppgifter som underlag för hyres- och städkontrakt liksom öka användning av BIM i olika byggprojekt.

-Vi är självklart jättestolta och glada över att Västfastigheter gett oss fortsatt förtroende att vara med och stötta dem i deras digitaliserings/BIM-resa där de kommer att använda en stor del av våra system och tjänster, bland annat Faciliate och FM ACCESS, där det finns bra stöd för att hantera BIM-modeller- och ritningar liksom att använda byggnadsinformationen i sina dagliga processer, säger Tony Ulmehag, kundansvarig och en av SWG:s experter på Efficient Facility.

SWG använder BIM som metod för att samla in, strukturera och göra byggnadsinformation i form av data, modeller och dokument tillgänglig i de processer där informationen skall ”konsumeras”. Allt blir sökbart, läsbart, skalenligt och mätbart på datorer, paddor och mobiler, dygnet runt.

För mer information vänligen kontakta:
Tony Ulmehag, expert Efficient Facility, SWG Nordic AB, +46 705 56 58 15, tonyulmehag@swg.com

Om Västfastigheter
Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Om SWG
Service Works Global Nordic (SWG) är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice sedan 20 år med ett flertal kontor i Sverige. Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Vi är en del av Service Works Global med kontor i Storbritannien, Canada, Australien och Mellan östern. SWG ägs till 100% av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Bild: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert.

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Automatisera hyresadministrationen med Fast2
June 2024

Allt fler bostadsbolag automatiserar sina hyresprocesser med Fast2

Några av dem som redan satsat: Bostadsbolaget och Alingsåshem.

Läs mer