Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, hur kan man utnyttja investeringen i BIM-modellen till att visualisera slutresultatet i olika skeden?

-Vi har i tidigare branschartiklar beskrivit nyttorna med att skapa BIM-modeller av analoga ritningar. I denna artikel förstärker vi ytterligare värdet av att digitalisera sina ritningar genom att beskriva hur BIM-modellen (originalmodellen) utgör grunden för visualisering.

Vilka värden handlar det om?

-Vi märker att våra uppdragsgivare är än mer uppmärksamma på vinsterna med sina digitala lösningar, till exempel att erbjuda lägenhetsvisningar utan att ha dem fysiskt, vilket ju förstås är en stor fördel i Covid-tider. Men oavsett om vi har en pågående pandemi eller inte finns det många andra vinster med att arbeta med digitala lösningar.

Kan du ge några exempel?

-Javisst. Här är några exempel på hur BIM-modellen kan användas som grund i olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen:

  • I fastighetsutvecklingsprocessen har man behov av att sälja in sin idé till myndigheter och kommun. Med hjälp av en visualiseringsmodell kan man både presentera hur den yttre gestaltning av den nya byggnaden passar in i samhällsbilden samt beskriva byggnadens invändiga utformning. Man bedömer också att man kan korta ledtiden i denna process eftersom man snabbare kan förstå slutresultatet.
    Fastighetsutvecklingen skall också säljas in internt, till en styrelse eller till företagsledningen. En visualisering kombinerat med en kalkyl skapar ett bättre beslutsunderlag och minskar gapet kring förväntningar och det faktiska slutresultatet.
  • I marknadsförings- och uthyrningsprocessen. Att marknadsföra sina lediga objekt digitalt via visualisering skapar mervärden för såväl för hyresgästen som fastighetsägaren. Att skapa inspirerande miljöer kring hur lokalen eller lägenheten kan utformas gör lediga objekt mer attraktiva för kommande hyresgäster. Om man dessutom har en materialstandard för till exempel ytskikt kan man på ett enkelt sätt också visualisera de olika valen som man som hyresgäst kan göra.
    Det är även kostnadseffektivt då antalet fysiska visningar av lokalen/lägenhet minskar eller till och med helt uteblir. Läs om hur SGS Studentbostäder, som efter genomförd visualisering, kunde hyra ut alla lägenheter utan fysiska visningar. Läs även om hur Higab visualiserade sina kontorslokaler för att skapa en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.
  • I den löpande förvaltningsprocessen, och framförallt då kopplat till lokaler, sker det mindre lokalanpassningar som initieras av hyresgästen. Även här kan man via visualisering minska gapet mellan hyresgästens förväntningar och det fysiska slutresultatet.

Om man tycker det här låter spännande och vill veta mer, vad gör man då?

-Då tycker jag du ska börja med att delta på våra inspelade kostnadsfria webbvisningar på temat Effektivare uthyrningsprocess; en med fokus på bostäder och den andra med fokus på lokaler.

Och om man vill veta mer än så?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

Fler branschartiklar