Enquire Search

Få full koll på ramavtalsentreprenörer och entreprenadgarantier i den löpande förvaltningen. Det finns mycket pengar att spara om man får ordning på garantier och kopplar ihop dem med förvaltningens olika processer för tillsyn och skötsel liksom avhjälpande och planerat underhåll.

Se den inspelade webbvisningen här.