Enquire Search

SWG tillsammans med Adtollo visar Chaos desktop och Congeria. På visningen ser du hur processen att hantera ritningar och dokument från projekt går till samt hur man publicerar dessa till FM ACCESS:

  • Kontrollera ritningar, dokument och dess metadata (Chaos desktop)
  • Lägga upp filer för versionshantering i originalarkivet (Congeria)
  • Publicera ritningar till FM ACCESS.

Webbvisningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som hanterar företagets originalarkiv inhouse och vill se en enkel och kraftfull lösning.

Se den inspelade webbvisningen här