Enquire Search

SWG:s IWMS-system Faciliate har kompletterats med en ny modul för att kunna hantera transporter. Uppdatera dig med de senaste nyheterna och se en smart lösningen som utgår från vår klient och som har stödjande funktionalitet i webb samt mobilt. Modulen har kopplingar till modulerna Fastighetsdatabas och Kundregister.

Se den inspelade webbvisningen här

Delta på webbvisning och se:

  • Övergripande funktionalitet kring hur klienten fungerar med en serie nya register och dess underliggande funktioner. 
  • Vilka möjligheter det finns att styra bokningar via en planeringsmodell för att säkerställa att tillgängliga resurser finns. 
  • Hur användare enkelt kan skapa och hantera bokningar via ett nytt gränssnitt i webben. Ny teknik gör att vi enkelt kan ta med oss uppgiften in i webbläsare som hanteras via mobil.  
  • Hur utförare med hjälp av mobilt stöd effektivt kan hantera bokningar och även skapa dem direkt från appen. 

Visningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har intresse av att kunna hantera transporter i en eller flera former och som har behov av en flexibel lösning.