Enquire Search
myndighetsbesiktningar

Nu släpper vi några av våra mest populära visningar från vårt event SWG Inspirations- & Användardag: “Myndighetsbesiktningar i Faciliate- best practice”  med inriktning på förvaltning.

Se den inspelad visningen här

Se hur vårt systemstöd för myndighetsbesiktningar används på det mest effektiva sättet.

  • Följ upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.
  • Nyttja dashboards och grafisk karta för uppföljning av status för aktuella myndighetsbesiktningar.
  • Arbetet kan ske mobilt via webgränssnitt eller kommunikation med RestAPI till den upphandlade leverantörens egna systemlösningar.

Visningen är kostnadsfri och pågår ca 20 minuter.