Enquire Search

Ta ett helhetsgrepp om företagets affärsavtal och effektivisera arbetet vad gäller hantering av hyreskontrakt. I hyresmodulen i SWGs FM-system finns stöd vid både kalkylering och simulering, indexberäkning av kontrakt och aviseringar av hyra. Det finns också stöd för att med hjälp av prislistor och tilläggstjänster förenkla och förbättra hyressättning. Det är också möjligt att skapa egna eller använda Fastighetsägarnas kontraktsmallar. Allt integrerat med ritningen.

Den integrerade ritningslösningen underlättar och effektiviserar arbetet och löpande processer. Med utgångspunkt från ritningarna så är det möjligt att snabbt få koll på t ex tomställda lokaler av en viss typ samt skapa kontraktsförslag för uthyrning. Det går enkelt att skapa kontraktsbilagor där t ex omfattningen på kontraktet visas på ritning.

Uppföljningen av verksamheten kan ske med hjälp av rapporter och konfigurerbara widgets. Det går bland annat att skapa förutsättningar för ekonomisk kontroll genom att jämföra inhyrt och uthyrt samt mäta tomställda lokaler och dess värde.

Häng med på en kostnadsfri webbvisning där du ser

  • Hur arbetet kan effektiviseras med stöd av ritningen
  • Hur olika tilläggstjänster kan ingå som en del i hyresavtalet
  • Hur simulering av förändringar i kontrakten kan göras på olika nivåer
  • Nyttan med att använda kontraktsmallar
  • Flexibel registrering av ekonomiska villkor för hyressättning och hyresfördelning med hjälp av prislistor
  • Visualisera lediga rumsobjekt för lokalplanering och uthyrning
  • Uppföljning med hjälp av widgets

Denna visningen vänder sig till dig som arbetar med hyresadministration och lokalplanering i förvaltning.

Registera dig till webbvisningen 21 mars kl 13:00

Registera dig till webbvisningen 28 mars kl 10:00

 

Läs gärna Mats Bromans branschartikel i ämnet: Hur kan man hantera hyreskontrakt effektivare med visuella gränssnitt?