Enquire Search

Komplett 3D-modell Nordiska museet

Med stöd av reality capture-teknologi har SWG tagit fram grunden till en digital tvilling av Nordiska museets byggnad med en mycket hög detaljeringsnivå. En komplett 3D-modell med korrekta in- och utvändiga mått liksom relationshandlingar inför ombyggnationer och reparationer.