Enquire Search

Tyresö slott som 3D-modell.

Tyresö slott som 3D-modell. Genom att använda SLAM-scanner i stället för konventionell tripoid-scanner kunde fältarbetet och störningar på den ordinarie verksamheten minimeras.